Türkler on beş asır evvel Asya'nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş (kurmuş) ve insanlığın her tür kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Sefir (elçi) lerini Çin'e gönderen ve Bizans'ın elçilerini kabul eden Bir Türk devleti , ecdadımız (atamız) olan Türk Milleti'nin teşkin eylediği ( kurduğu ) bir devlet idi . Atatürk'ün bu sözü ile neler anlatılmak istenmiştir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkler on beş asır evvel Asya'nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş (kurmuş) ve insanlığın her tür kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Sefir (elçi) lerini Çin'e gönderen ve Bizans'ın elçilerini kabul eden Bir Türk devleti , ecdadımız (atamız) olan Türk Milleti'nin teşkin eylediği ( kurduğu ) bir devlet idi . Atatürk'ün bu sözü ile neler anlatılmak istenmiştir ?

    0

Türkler on beş asır evvel Asya'nın  göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş (kurmuş) ve insanlığın  her tür kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Sefir (elçi) lerini Çin'e gönderen  ve Bizans'ın  elçilerini kabul eden  Bir Türk devleti , ecdadımız (atamız) olan Türk Milleti'nin  teşkin  eylediği ( kurduğu ) bir devlet idi .  Atatürk'ün bu sözü ile neler anlatılmak istenmiştir ?

Türk Milleti geçmişi çok derin ve zengin olan bir yapıya sahiptir . Türk Milleti teşkilatçı bir yapıya sahip olduğu için , güçlü ve bağımsızlığına düşkün olan bir millet olduğu  için köklerini bugüne kadar devam ettirmiştir . Asya Hun Devleti , Avrupa Hun Devleti , Kök Türk Devleti vb.  devletler bizim geçmişimiz olan , bizim kültürümüzün temellerinin atıldığı devletlerdir . 

Örneğin Asya Hun Devleti döneminde Çin ile ilişkiler kurulmuştur,  Mete Han döneminde ilk düzenli disiplinli ordu kurulmuş ve orduya büyük önem verilmiştir . Yine Avrupa Hun Devleti döneminde Atilla Bizans Devleti'ni baskı altına almış , Daha sonra Bizans Atilla'dan korkmuştur.


Bunun için Atilla'ya  Avrupa'da Tanrı'nın Kamçısı , Cesur Kavimlerin Efendisi  gibi unvanlar verilmiştir . Yine Atilla Germenler ile mücadele etmiştir .  Burada da Germenlerin Nibelungen destanına  konu olmuş ve anılmıştır .  Bu destanda da Atilla'dan  Etzel adı ile  söz edilmiştir . Bizans ile diplomatik müzakereler kurulmuş ve Margus Antlaşması yapılarak diplomatik ilişkilere o zamanlardan beri çok önem verilmiştir . Avrupa Hun Devleti  Avrupa kültürünü  ceket giyme , pantolan giyme , at koşum takımları kullanma ve onluk  sistem konularda etkilemiştir . Bu da Türk Devletleri'nin ne kadar kültürlü ve gelişmiş bir devlet olduğunun da göstergesi olarak kabul edilir . Yine Birinci Kök Türk Devleti'nde ise Orta Asya'dan Bizans'a ilk kez resmi olarak elçi gönderilmiştir . İkinci Kök Türk Devleti ise tarihte Türk adı ile kurulan İkinci Türk Devleti olma özelliğini göstermiştir . Birincisi ise Asya Hun Devleti idi hatırlarsınız . İşte Türkler yıkılan bir devletin yerine hemen yenisini kurmuşlardır bu da onların teşkilatçı bir yapıya sahip olduğunun kanıtları arasında yer alır. Kısacası bizim milletimizin  geçmişi çok eskidir ve biz millet olarak siyasete, bağımsızlığa düşkün bir milletiz ve  çok kültürlü bir milletizdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.