Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Çıkarılma Gerekçeleri ve Toplum Hayatında meydana Getirdiği Değişimler Nelerdir ? Aşağıya Yazınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Çıkarılma Gerekçeleri ve Toplum Hayatında meydana Getirdiği Değişimler Nelerdir ? Aşağıya Yazınız

    0

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Çıkarılma Gerekçeleri ve Toplum Hayatında meydana Getirdiği Değişimler Nelerdir ? Aşağıya Yazınız

Osmanlı Devleti  eğitim kurumları çok başlı bir yapıya  sahipti . Farklı amaçlara hizmet eden farklı eğitim kurumları vardı . Yabancı okullar   bağlı oldukları devletin menfaatlerini , azınlıklar kendi  etnik çıkarlarını ve dinlerini , medreseler ise  İslam esasları üzerinden  ilmiye menfaatlerini gözetiyordu . Bu çok başlılık Osmanlı Devleti'nde kargaşaya neden oluyor ve buna bir son verilmesi gerekiyordu .

Bunun  için de  bu konu ile yasal bir düzenleme yapıldı ve  eğitim kurumlarının hepsinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması için gerekli olan çalışmalar yapıldı .

Bu çalışmalara hız kazandırmak için    o zamanın Adalet Bakanı  Necati Bey  Mekteb-i Kudatı ve Şeri Mahkemeleri kapatmıştır . Bundan sonra da medreselere duyulan gereksinim azalmıştır . Eğitimde birlik sağlanması amaçlanmıştır .
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun  toplum hayatında meydana getirdiği değişimler ve sonuçlar ise şunlar olmuştur :
* Çok başlı yapıya son verilmiş ve eğitimde birlik sağlanmıştır .
* Sınıfsız, ayrıcalıksız, kaynaşmış bir  toplumsal düzenin oluşması sağlanmıştır .
* Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır .
* Modern milli eğitim sisteminin temelleri atılmıştır .
* Eğitim hayatında merkeziyetçi bir  yönetim yapısı oluşturulmuştur .
* Nitelikli din adamı  yetiştirmek amacı le  Darülfuna bağlı  İlahiyat Fakültesi açılmıştır .
* Eğitimde  bilimsel düşünce ve akılcı düşünce ön plana çıkmıştır .
* İmam ve hatip gereksiniminin karşılanması için  orta düzeyli okulların açılması kararlaştırılmıştır .
* Dinin eğitim hayatı üzerindeki etkisi azaltılmıştır .
* Eğitim kurumları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanmıştır .
* Eğitim laik bir nitelik kazanmıştır .
* Yabancı okullar ve  azınlık okulları üzerindeki devletin  denetimi artmıştır.
* Medreseler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmaya başladı.
* Eğitim ulusal ( milli) bir niteliğe kavuştu.

Not: Tevhid-i Tedrisat Kanunu laiklik, halkçılık, milliyetçilik ve inkılapçılık ilkeleri ile ilgilidir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.