Şeyh Sait İsyanının Nedenleri Nelerdir ? ( 13 Şubat 1925) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Şeyh Sait İsyanının Nedenleri Nelerdir ? ( 13 Şubat 1925)

    0

Şeyh Sait İsyanının Nedenleri Nelerdir ? ( 13 Şubat 1925)

Şeyh Sait İsyanı'nın nedenleri şunlardır :
* Laiklikle ilgili yapılan inkılaplardan kimi çevrelerin rahatsızlık duyması ve  '' din elden gidiyor'' diyerek  arkasına destek almak istemeleri
* Kürt Teali Cemiyeti'nin çalışmaları
* Terakkiperver  Cumhuriyet Fırkası'nın  Dini inançlara saygılı olma ,  Adem-i Merkeziyetçilik ( yerinden yönetim) gibi söylemlerinin olması ve  bu söylemlerin de  kimi çevreleri cesaretlendirmesi
* Musul sorunu ile ilgilenen Türkiye'nin bu isyandan dolayı ilgilenememesi ve İngiltere'nin bu isyandan faydalanma fikri

*İngiltere'nin etnik  milliyetçiliği kışkırtarak  bölgede Kürt Devlet'i kurma isteği
* Bölgenin geri kalmışlığı, ekonomik ve sosyal sorunları

Not: İsyan  Diyarbakır'da  Şeyh Sait adlı kişi tarafından çıkarıldı.
Şeyh Sait İsyanı'nın sonuçları ise şunlar olmuştur:
* Sıkı yönetim ilan edildi.
* Takrir-i Sükun  Kanunu kabul edildi.
* İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
* Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamında düzenlemeler yapıldı.
* Basın yayın özgürlüğü kısıtlandı ve bazı isyana destek olan  gazeteler kapatıldı.
* Hükümet değişikliği yaşandı. Fethi Bey Hükümeti iktidardan indirildi ve yerine İsmet Paşa Hükümeti kuruldu.
* Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Böylece çok partili yaşama geçilmesi için uygun bir zaman olmadığı anlaşıldı.

* Dış politikada pasif kalınmasına neden oldu. Çünkü içeride isyan vardı. Bundan dolayı da  Musul, Ankara Antlaşması ile , İngiliz mandasında Irak'a bırakıldı.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.