Sevr Antlaşmasının Maddeleri İle Lozan Antlaşması'nın Maddelerini Araştırınız . İki antlaşmayı karşılaştırarak elde edilen kazanımları söyleyiniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sevr Antlaşmasının Maddeleri İle Lozan Antlaşması'nın Maddelerini Araştırınız . İki antlaşmayı karşılaştırarak elde edilen kazanımları söyleyiniz .

    0

Sevr Antlaşmasının Maddeleri İle Lozan Antlaşması'nın Maddelerini  Araştırınız .  İki antlaşmayı karşılaştırarak  elde edilen kazanımları söyleyiniz .

*Sevr Antlşaması  Osmanlı Devleti'nin fiili varlığını sona erdiren çok ağır bir antlaşmadır . İtilaf Devletleri Sevr Antlşaması'nın yürürlüğe girmesi için Anadolu'da işgallere başlamıştır .  İstanbul başkent olacaktı fakat Osmanlı  barış koşullarına uymadığı takdirde işgal edilecekti . Boğazların egemenliği elimizden alınmak istenmişti . Sınırlarımız ile ilgili kararlar alınmıştı ve bu kararlar yine bağımsızlığımıza ve ulusal egemenliğimize aykırı kararlardı . Anadolu'daki şehirler düşman kuvvetleri arasında Sevr Antlaşması ile paylaştırılmıştı .

Azınlıklar ile ilgili kararlar alınarak iç işlerimize karışılmıştı . Doğu ve Güneydoğu'da  Ermenistan ve Kürdistan adı altında iki devlet kurulacaktı .

Ordumuz yok edilmeye çalışılmış ve mecburi askerliğin kalkacağı belirtilmişti . Ülke ekonomisi  ile ilgili kararlar alınmıştı ve Osmanlı Devleti maliyesi tamamen İtilaf  Devletleri'nin denetiminde olacaktı . 
* Lozan Antlaşması'nda ise  Türkiye Devleti'nin sınırları uluslararası alanda tanınmıştır . Sömürge ülkelerine  örnek bir zafer niteliği taşıyan bir antlaşmadır . Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu  Avrupalı devletler tarafından onaylandı . Kapitülasyonlar kaldırıldı . Yabancı  uyrukluların imtiyazlarına son verildi . Azınlıkların ayrıcalıklarına son verildi . Böylece ülkemizin iç işlerine karışılması engellendi . Ermeni yurdu meselesi ülkemiz lehine çözümlendi . Ülkemiz savaş tazminatı ödemedi , tam aksine  Karaağaç  savaş tazminatı olarak Yunanistan'ın elinden alındı . Nüfus mübadelesi konusu  ülkemizin beklentilerine uygun bir şekilde çözümlendi . Lozan Antlşaması ile  Kurtuluş Savaşı ve  Birinci Dünya Savaşı resmen sona erdi .
*Kısaca  Sevr Antlaşması'nda  İzmir, Ege ve Doğu Trakya  Yunanistan'a bırakılırken , Lozan'da bu topraklar  ülkemize bırakılmıştır . Sevr'de kurulması düşülen Ermenistan'a  Lozan'da izin verilmedi . Sevr'de kurulan  Boğazlar Komisyonu'nda  Türk üye yoktu . Lozan'da ise  Boğazlar  Komisyonu Başkanlığı  Türk üyeye verildi .
* Sevr'de azınlık hakları  genişletilirken , Lozan Antlaşması'nda ise  azınlık hakları kaldırılmıştır .
* Sevr'de Türk ordusu asker sayısı bakımından kısıtlıydı . Lozan'da ise  Boğazlar hariç  askeri   sınırlandırmalar kaldırıldı .
* Sevr'de kapitülasyonlar devam etmiştir , Lozan'da ise  kapitülasyonlar kaldırılmıştır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.