Şapka Ve Kıyafet İnkılabının Milli Kimlik Ve Çağdaşlaşma Açısından Önemi Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Şapka Ve Kıyafet İnkılabının Milli Kimlik Ve Çağdaşlaşma Açısından Önemi Nedir ?

    0

Şapka Ve Kıyafet İnkılabının Milli Kimlik Ve Çağdaşlaşma Açısından Önemi Nedir ?

Şapka İnkılabı ile  topluma çağdaş bir görünüm kazandırılmıştır . Böylece  çağdaşlaşma sağlanmıştır . Başlıklarda farklı uygulamalar ortadan kaldırılmıştır . Toplumun din ve mezhep çizgisi ile bölünmesi engellenmiştir . Toplumsal kaynaşma sağlanmıştır . Şapka Türk halkının umumi başlığı olarak kabul edilmiştir . Şapka Kanunu ile tüm devlet memurlarının  ve hizmetlilerinin  şapka takması mecburi hale getirilmiştir .

Şapka İnkılabı  dini başlıkların  kullanımını yasakladığı için Laiklik ile ilgilidir . Başlıktan  kaynaklı değişik  uygulamaların sonlanması toplumsal kaynaşmayı sağladığı için Halkçılık ile ilgilidir . Batılılaşmayı sağladığı için de inkılapçılık ile ilgilidir .

 Kılık Kıyafet İnkılabı ile ise şu maddeler getirilmiştir:
* Din adamları, dini törenler ve ibadethane  dışında dini kıyafet giyemezler. Dini ,  Diyanet İşleri Başkanı, Hahambaşı, Patrikhane  bunların dışındadır.
* Yasal olarak etkinlik gösteren  dernek, izci,  spor kuruluşları kendilerine özel olan  kıyafetleri ise yönetmeliğe uygun olarak giyebilirler.
* Devlet memurları  uluslararası alanda geçerliliği olan  kıyafetleri giyebilir.
* Yabancı devlet mensuplarının  , yerel giysi ve işaretler ile  , ülkemizi ziyaretleri  hükumetin tespit edeceği makamların  izni ile olur ya da olmaz.
* Yabancı devletlere ait askeri, siyasi, milis güçlerle ilişkili kıyafetlerin giyilmesi yasaktır.

* Din adamlarının sivil yaşamda dini kıyafetler ile dolaşmasının yasaklanması doğrudan Laiklik ile ilgilidir. Din adamlarının sosyal ayrıcalık  kazanmasının engellenmesi ise  halkçılık ile ilgilidir. Bu kanun bir yenilik olduğu için ise İnkılapçılık ile ilgilidir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.