Osmanlı'nın Hoşgörüsüne Örnekler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı'nın Hoşgörüsüne Örnekler

    2

Osmanlı'nın Hoşgörüsüne Örnekler

Osmanlı Devleti büyük bir devlet olmasını , koca bir imparatorluk olmasını elbette ki  diğer etkenlerin yanında hoşgörülü bir politika izlemesine de borçludur . Osmanlı Devleti egemenliği altındaki milletlere her zaman hoşgörülü bir politika izlemiştir . Hiç kimsenin dinine , diline , inancına , görüşüne müdahale etmemiştir . Hiçbir milletin ferdine Müslüman olacaksın diye zorlama yapılmamıştır . Çünkü Osmanlı Devleti koca bir cihan devleti olduğu için , insana insan olarak değer verdiği için hoşgörüye önem vermiştir . Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsüne örnekler şunlardır :

-  Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ile ilgili sözleri :
"Nişan-ı hümayun şu ki, ben ki Sultan mehmed han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum:

Sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı içün, peygamberimiz muhammed mustafa hakkı için, yedi mushaf hakkı içün, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı içün ve kuşandığım kılıç içün en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."
Kanuni Sultan Süleyman ise şu sözü söylemiştir:
'' Halktan fazla vergi toplanmamasını istedi. Kanuni'nin fermanı şöyle: "Semendire Beyine hüküm ki, Huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin..."
Üçüncü selim şu sözü söylemiştir:
''"İstanbul ve civarında oturan Rum ve Ermenilerin evlilikleri esnasında resmi vergi ve harçlardan başka kanunlara aykırı yollardan akça talebiyle rencide edilmemelerine ve fakir halkın himayesine dikkat etmeniz hususunda fermanım sadır olmuştur. Buyurdum ki, emrime uyma konusunda son derece hassas ve dikkatli olasınız ve aksine hareket etmekten sakınasınız." Sultan 5. Mehmed Reşat da, 1914 tarihli yazısında, "Beykoz'a bağlı Polonezköyü'nde Bezm'i Alem Valide Sultan Vakfı'na ait arsa üzerine okul, kilise ve çan kulesinin yapılmasına izin verdiğini" bildirdi.
-2. Mahmut da şu sözü söylemiştir:
*Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim .'' Demiştir
Not: Osmanlı Devleti daha birçok millete hoşgörülü davranmıştır, zorda olan milletlere ise yardım göndermiş ve hoşgörülü bir politika izlediğini tüm dünyaya kanıtlamıştır.

2 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.