Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nın Olumlu Ve Olumsuz Tarafları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nın Olumlu Ve Olumsuz Tarafları Nelerdir ?

    0

Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nın Olumlu Ve  Olumsuz Tarafları Nelerdir ?

* Yeniçeri Ocağının olumlu tarafları şunlardır :
- Yeniçeri Ocağı Birinci Murat döneminde kurulmuştur .
- İstanbul'da çıkan yangınları sönürmüşlerdir .
- Saray ve başkenti korumuşlardır .
- İstanbul'un asayiş ve güvenliğini sağlamışlardır .
-'' Ocak devlet içindir '' anlayışı içinde çalışmışlardır .

- Savaş ve barışta hükümdarı korumuşlardır .
* Yeniçeri Ocağının olumsuz tarafları:

Yeniçeri Ocağı ilk başlarda  "ocak devlet içindir" anlayışı içinde çalışmış fakat  ocakta daha sonra oluşan yozlaşmaya bağlı olarak bu anlayış değişmiş ve şöyle olmuştur : '' Devlet ocak içindir'' denilmiştir . Yani  devlete olan bağlılıkları azalmaya başlamıştır . Bunun için de Yeniçeriler İstanbul  İsyanlarını çıkarmıştır . Bu isyan  ile hükümdarı  değiştirmeyi amaçlamış ve devlet işlerine karışmaya başlamışlardır . Daha fazla cülus almak istemişlerdir , kimi yeniçeriler kafalarına göre emekli olmuştur .

Not: Yeniçeri ile ilgili diğer bilgiler ise şunlardır :


Yeniçeriler Kapıkulu ordusu içinde yer alan askeri birliklerdir .İnsan kaynağını devşirme kökenli kişiler oluşturmuştur . Yeniçeriler yaptıkları hizmet karşılığında  ulufe denilen maaş almıştır . Evlenmeleri ve  başka bir işle uğraşmaları yasaklanmıştır . Taht değişikliklerinde cülus bahşişi almışlardır. Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut döneminde kaldırılmıştır . En büyük rütbeleri Yeniçeri Ağasıdır . Kapıkulu Ocakları içinde sayısı en fazla olan askeri birlik Yeniçerilerdir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.