Orta Asya Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı Hakkında Bilgi Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Orta Asya Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı Hakkında Bilgi Veriniz .

    1

Orta Asya Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı Hakkında Bilgi Veriniz .

Orta Asya Türk Devletleri'nde Ekonomi :
Türkler göçebe bir hata yaşadığı için  tarım gelişmemiştir ,  göçebe yaşam tarımsal üretimin olmasını engellemiştir . Bundan dolayı da tarımsal ürünler dışarıdan alınmıştır . Türkler göçebe bir yaşama sahip olduklarından dolayı  hayvancılık ile uğraşmışlar ve hayvansal ürünlerden dışarıya ihraç etmişler , satmışlardır . Kısrak sütünden ''kımız'' adı verilen süt yapmışlar  içmişlerdir .

Darıdan ise ''boza'' adında bir içecek yapıp içmişlerdir . Türklerde yerleşik hayata Uygurlar ile geçilmiştir .


Her ne kadar Uygurlar döneminde yerleşik hayat geçilse de  Hun Devleti ve Göktürk Devleti döneminde de   yerleşik yaşımın izlerine rastlanılır . Bunun en önemli kanıtı  ise şudur : Göktürkler zamanında Tö-tö  su kanalının var olmasıdır . Buğday , darı ve arpa gibi tarımsal ürünler  Uygur Devleti'nden önce de yetiştirilmiştir . Kök Türkler  para kullanan ilk Türk devleti olmuştur . Uygur Devleti ise  Kamdu ve Böz denilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmıştır . Kendi adına para bastıran ilk devlet ise Türgişler olup kendi adına para basılan kişi ise ise Türgiş hükümdarı Baga Tarkan olmuştur . Ağılığ denilen kimseler hazineden  sorumlu olmuşlardır . Tudun denilen   memurlar ile vergi tahsilatı işleri ile ilgilenmiştir . Kürk Yolu ve İpek yolu üzerinde ticaret sürdürülmüştür . İpek Yolu'nda  ipek, cam, kürk, kağıt , çini ticareti yapılmıştır . Kürk Yolu'nda ise  hayvan ticareti yapılmış ve bu şekilde ekonomi güçlendirilmeye çalışılmıştır . Orta Asya Türkleri bu ticaret yolları üzerinde hakimiyet kurmak ve ekonomisini güçlendirmek için  Çin devleti , Akhunlar  ve Sasani devleti ile mücadele etmiştir . Türklerde konservecilik de gelişmiştir .  Hazarlar ise barışa önem vermiş ve ticari hayatta ileri gitmişlerdir .

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.