Mustafa Kemal'in Toplumsal Alanda Yaptığı Yenilikleri Araştırınız . Bu Yenilikleri Milli Kimliğimizin Kazanılması ve Çağdaşlaşma Açısından Değerlendiriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mustafa Kemal'in Toplumsal Alanda Yaptığı Yenilikleri Araştırınız . Bu Yenilikleri Milli Kimliğimizin Kazanılması ve Çağdaşlaşma Açısından Değerlendiriniz .

    0

Mustafa Kemal'in Toplumsal Alanda Yaptığı Yenilikleri Araştırınız   Bu Yenilikleri Milli Kimliğimizin Kazanılması ve Çağdaşlaşma Açısından Değerlendiriniz .

Toplumsal  ( Sosyal) Alanda yapılan inkılaplar şunlardır:
* Şapka ve Kıyafet İnkılabı  
* Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
* Medeni Kanunun Kabul Edilmesi
* Takvim, Saat, Rakam, Ölçü,  Hafta Sonu Tatilinin  Değişitirilmesi
* Soyadı Kanunun Kabul Edilmesi
* Unvan ve Lakapların Değiştirilmesi

Bu yeniliklerin milli  kimliğimizin kazanılmasında ve çağdaşlaşmamızdaki  etkileri:
- Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçilmiştir .

- Hurafe ve Batıl inancın yayılması engellenmiştir .
- İkili uygulamalara son verilmiştir .
- İnkılaplar kalıcı ve köklü hale getirilmiştir .
- Akılcı ve bilimsel düşünce güç kazanmıştır .
- Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır .
- Batı uygarlığı ile bütünleşilmiştir .
- Dini istismar engellenmiştir .
- Toplumun din ve mezhep çizgisi ile bölünmesi engellenmiştir .
- Eğitimde ikili yapıya son verilmiştir .
- Uygulamada birlik sağlanmıştır .
- Uluslararası ticaret kolaylaşmıştır .
- Dünyadaki genel geçer  uygulamalar ile uyum ve eşgüdüm içinde olunmuştur .
- Resmi işler kolaylaşmıştır .
- Türk parasının değerini korunmuştur.
-  Batı uygarlığı ile  olan ekonomik, ve siyasi ilişkiler kolaylaşmıştır.
- Kişilerin toplum içinde daha belirgin  şekilde tanımlanması sağlanmıştır.
- Toplum çağdaş ve milli bir kimlik kzanmıştır.
- Soyadının günlü yaşamda kullanılması yaygınlaşmıştır.
- Dini ayrıcalık gösteren ifadelerin kullanılması yasaklanmıştır.
- Kadınlar daha fazla hak sahibi olmuş, kadın erkek eşitliği önem kazanmıştır.
- Hukuk eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
- Hukuk alanındaki  ikili uygulamalar sona ermiştir.
- Aile hukukunun laik, demokratik, halkçılık esaslarına uygun olarak  yapılandırılması sağlanmıştır.

- Evliliğe devlet güvencesi gelmiştir vb. gibi etkiler olmuştur.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.