Londra Konferansı'nı Kısaca Anlatınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Londra Konferansı'nı Kısaca Anlatınız .

    0

Londra Konferansı'nı Kısaca Anlatınız .

 23 Şubat- 12 Mart 1921 toplanmıştır .  Londra Konferansı'nın toplanma sebepleri şunlardır :
* Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması
* SSCB ile TBMM'nin  yakınlaşmasının engellenmek istemesi
* İtilfa Devletleri'nin Yunanistan'a zaman kazandırma isteği
* TBMM' nin  Çerkez Ethem'in çıkardığı ayaklanmayı bastırması
* İtalya'nın  Paris Barı Konferansı'ndakii Anadolu'nun  paylaşılması ile ilgili düzenlemelerden rahatsız olması
* Fransa'nın Güney cephesinde büyük bir direnile karşılaşması

* İtilaf Devletleri'nin Sevr Antlşaması'nı küçük değişiklikler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirme düşüncesi gibi nedenlerden dolayı toplanmıştır .

İtilaf Devletleri  bu konferansa TBMM Hükümeti'ni doğrudan  çağırmamıştır . Yani  TBBM Hükümetini  hukuken tanımak istememiştir . Mustafa Kemal ise bu duruma itiraz etmiştir  Daha sonra İtilaf Devletleri  İtalya aracılığı ile TBMM'yi Londra Konferansı' na  davet etmiştir . Konferansta TBMM Hükümeti'ni Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti'ni ise  Tevfik Paşa temsil etmiştir . Tevfik Paşa söz sırası kendisine geldiğinde  Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM Hükumeti olduğunu söylemiştir . Böylece İitlaf Devletleri'nin umut ettiği gibi  İstanbul Hükümeti ve İstanbul Hükümeti arasında ikilik çıkarılamamıştır .
Londra Konferansı'nın önemi  şudur:
- İitlaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni  resmen tanımıştır .
-  İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'ndan  taviz verebileceği  görülmüştür .
- Misakimilli resmi  yollardan  İtilaf Devletlerine  açıklanmıştır .
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin gücü , İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri  tarafından tanınmıştır .
- Türkiye Büyük Millet Meclisi , yapmak istediği barış antlaşmasının  şartlarını İtilaf Devletleri'ne   bildirmiştir .
Not : Mustafa Kemal'in  Londra Konferansı'na katılmak istemesinin nedenleri şunlardır :
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin  resmen tanınmasını sağlamak
* İstanbul Hükümeti'nin , Anadolu'nun geleceği hakkında  tek başına karar vermesini engellemek
* Misakimilli'nin dünyaya  duyurulmasını sağlamak
* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  barış yanlısı olduğunu  dünya kamuoyuna göstermek

* Türk milletinin haklarını korumak

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.