Kurtuluş Savaşı Sürecinde Elde Edilen Askeri Başarılar Ve Uluslar arası Etkilerini Tarihsel Sıralamaya Uygun Olarak Eşleştirip Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kurtuluş Savaşı Sürecinde Elde Edilen Askeri Başarılar Ve Uluslar arası Etkilerini Tarihsel Sıralamaya Uygun Olarak Eşleştirip Yazınız .

    1

Kurtuluş  Savaşı Sürecinde  Elde Edilen  Askeri Başarılar Ve Uluslar arası  Etkilerini  Tarihsel Sıralamaya Uygun Olarak  Eşleştirip Yazınız .

*Kurtuluş Savaşı sürecinde ilk olarak Doğu Cephesi’nde  Ermeniler ile mücadele edilmiştir . Doğu Cephesi’ndeki savaşı  milletimiz kazanmıştır .  Ermeniler ile  Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasnda Gümrü Antlşaması imzalanmıştır .  (2 Aralık 1920). Gümrü Antlşaması ile  Ermenistan TBMM Hükümeti’ni tanıyan ilk  devlet olmuştur . TBMM Hükümeti'nin imzaladığı ilk antlşama da Gümrü Antlaşması’dır . Ermeniler Sevr ile kaednilerine vadedilen topraklardan vazgeçmiştir . TBMM Hükümeti’nin kazandığı ilk askeri ve  siyasi zafer Gümrü Antlaşması’dır. İlk kez uluslar arası  bir antlaşmada Türkiye  Devleti adı geçmiştir . Doğu Cephesi kapandı , buradaki askeri birlikler  batı cephesine ve güney cephesine aktarıldı . Ülkemizin Doğu Anadolu sınırları belirlendi . Bu antlşamanın imzalanması zafere olan inancımızı daha da güçlendirdi . Bölgede oluşan barış SSCB’den  ülkemize gelecek olan yardımların önünü açtı .

* Kurtuluş Savaşı sürecinde ikinci olarak ise  Güney cephesinde  hem Fransızlara hem de Ermeniler karşı mücadele edildi ve sonuçta başarılar elde edilmiştir . Ülkemizin güney toprakları  İtalya , Fransa  ve Ermeniler tarafından işgal edildi . İtalya ile herhngi bir çatışmaya girilmedi Fransa ve Ermeniler ile olan çatışmalar ise kesin olarak Sakarya  Savaşı’ndan sonra yapılan Ankara Antlaşması ile  sona erdi .

* Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Cephesi'nde ise Yunanlılara karşı mücadele edildi . 10 Ocak 1921 yılında Yunanlılar ile Birinci İnönü Savaşı yapıldı . TBMM’nin kurduğu ilk düzenli ordu Birinci İnönü Savaşı’nı kazandı ve bunun sonucunda şunlar ortaya çıktı : 12 Mart 1921’de  İstiklal Marşı kabul edildi, 23 Şubat -12 Mart 1921 yılında  Londra Konferansı  toplandı, 1 Mart 1921 yılında   Afgan Dostluk Sözleşmesi  imzalandı, 16  Mart  1921 yılında  Moskova Antlaşması yapıldı, Gürcü ( Batum ) Antlaşması yapıldı. Gürcüler ile yapılan antlşamada  Türkiye Devleti’nde  elçilik açan ilk devlet  Gürcistan olmuştur. Misaki Milliyi tanıyan ilk İslam Devleti Afganistan olmuştur Moskova Antlaşması ile Misakimilliyi tanıyan  ilk Avrupa Devleti Sovyet Rusya olmuştur . Moskova Antlaşması ile  Batum, TBMM Hükümeti’nin  Misakimilli’den verdiği ilk taviz olmuştur ve daha birçok sonuçları ortaya çıkmıştır.
* 23 Mart – 1 Nisan  1921 yılında yapılan İkinci İnönü Savaşı sonucunda ise  Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılıkları başlamış, İngiltere elinde bulunan Malta esirlerinin bir kısmını serbest bırakmış, Kızılay Kurtuluş Savaşı için yardım kampanyası başlatmıştır, Yurt dışında ( Almanya) kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yayınlar yapılmıştır, Batı ve Güney Cepheleri Batı Cephesi adı altında birleştirilmiştir, halkın TBMM ‘ye duyduğu güven artmıştır.

* 23 Ağustos  - 13 Eylül  1921 yılında yaşanmış olan Sakarya Savaşı sonucunda ise şunlar olmuştur.  Düzenli ordular savunmadan saldırıya geçmiştir bu yüzden bu savaş Hendek, Miryakefalon  ve 2. Kosova Savaşı ile benzerlik gösterir. İtalya Anadolu’dan tamamen çekilmiştir. Ukrayna ile Dostluk Sözleşmesi yapıldı. Fransa ile Ankara Antlşaması yapıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ike  Kars Antlaşması yapıldı. İtilaf Devletleri ile  Paris Mukarerati ( Görüşmeleri) başladı.  İtalya ve Fransa savaştan çekildi.
* 20 Ekim 1920 Ankara Antlaşması ile Fransa Misakimilliyi tanımıştır. Böylece Miisakimilliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa oldu. Adana ve Antep Fransızların işgalinden kurtuldu ve böylece  Güney Cephesi kapandı. Anlaşma Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artmaya başladı. Hatay hariç bugünkü Suriye sınırımız çizildi. Hatay’da özle bir  yönetimin  kurulması benimsenmiştir. Osman Gazi'nin  dedesi Süleyman Şah’ın  mezarının olduğu  Caber Kalesi , Türk toprağı olarak kabul edildi.

*  26 Ağustos- 9 Eylül 1922 yılında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı yapıldı. Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde bu savaşta kazanıldı. Yunan kuvvetleri Anadolu’dan kovuldu. İtilaf Devletleri , Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne  ateşkes önerisinde bulundu. Böylece Mudanya Ateşkesi Müzakereleri başladı. Kurtuluş Savaşı’nın  silahlı dönemi sona erdi, Anadolu’da TBMM’ye ve Mustafa Kemal'e olan güven daha da çoğaldı, arttı.
* 11 Ekim 1922 yılında imzalanmış olan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile şu sonuçlar ortaya çıktı. Kurtuluş Savaşı’nın silahlı dönemi sona erdi. Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. İstanbul ve Doğu Trakya  savaş yapılmadan, yani herhangi bir çatışma ortamına girilmeden  ülkemiz sınırlarına dahil olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın geçersiz olduğu  İtilaf Devletleri tarafından onaylandı. İngiltere Türkiye Devleti’nin   siyasal varlığını tanıdı, İngiltere’de Lloyd George  hükümeti görevden  alındı.

 Not: Arkadaşlar biraz uzun yazı oldu ama bunları bilmeden de gerçekleri eksik  bir şekilde öğrenmenizi istemezdim. Umarım faydası olur sizler için , kolay gelsin.

1 yorum:
Write yorum
  1. 20 Ekim 1921 olacak 😊 herkese verimli çalışmalar.

    YanıtlaSil

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.