Kıbrıs Adasının Fethi Hangi Açıdan Önemlidir ? Açıklayınız. - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kıbrıs Adasının Fethi Hangi Açıdan Önemlidir ? Açıklayınız.

    0

Kıbrıs Adasının Fethi Hangi Açıdan Önemlidir ? Açıklayınız.

Kıbrıs 1571 yılında  fethedilmiştir . Kıbrıs'ta bulunan Venedikliler buradaki faaliyetlerinden ötürü Memlük Devleti'ne vergi  ödüyordu . Memlük Devleti yıkılınca , Venedik bu vergiyi  Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlamıştır . Kıbrıs  coğrafi konum olarak Osmanlı Devleti için  büyük bir öneme sahipti . Burası Osmanlı'nın çıkarları için önemliydi . Bundan dolayı Kıbrıs Lala Mustafa Paşa öncülüğünde  donanma hazırlanarak fethedilmiştir .  Kıbrıs'ın fethedilme sebepleri kısaca şunlardır :

- Kıbrıs'ın jeopolitik  olarak çok önemli  bir konumda bulunması
- Venediklilerin Kıbrıs için ödediği vergiyi  kesmek istemesi

- Kıbrıs'ta üslenen korsanların  Osmanlı  Devleti'nin ticaret gemilerine  saldırması
-  Kıbrıs'ın  Osmanlı Devleti egemenliğindeki  Mısır, Anadolu  ve Suriye sahillerine yakın olmasından ötürü  , Venediklilerin bu bölgeyi  tehdit etmesidir.
Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti topraklarına katılmasının sonuçları ise şunlardır:

* Akdeniz'de Osmanlı  hakimiyeti güç kazanmıştır
* Anadolu'nun güney sahillerine yönelik tehditler azalmıştır.
* Baharat Yolu ticareti  akışı güven  içinde yürütülmüştür.
Kıbrıs ile ilgili ise  Sokullu Mehmet Paşa'nın şu sözü ünlüdür:
'' Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik . Siz ise İnebahtı'da donanmamızı  yakmakla sakalımızı kestiniz . Kesilen kol yerine gelmez fakat tıraş edilen  sakal daha gür çıkar.'' demiştir.Kıbrıs'ın alınması Venedikliler için büyük darbe olmuştur. İnebahtı'da Osmanlı'nın yenilmesi Osmanlı için büyük bir kayıp değildir.

Not: Kıbrıs 2. Selim döneminde fethedilmiştir. 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.