İzmir İktisat Kongresi Hakkında Bilgi Toplayınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İzmir İktisat Kongresi Hakkında Bilgi Toplayınız .

    0

İzmir  İktisat Kongresi Hakkında Bilgi Toplayınız .

Lozan Antlaşması kesintiye uğradığı sıralarda İzmir'de ülkenin ekonomisi görüşülmek üzere bir toplantı yapılmıştır . İzmir İktisat Kongresi'ne katılımın  mesleki temsil esasına uygun olarak  yapılması benimsenmiştir . Sanayiciler , çiftçiler , tüccarlar ve işçilerden oluşan dört meslek  grubu bu kongrede temsil edilmiştir . Açılışını Mustafa Kemal Paşa yapmıştır . İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını ise Kazım Karabekir Paşa yapmıştır . İzmir İktisat Kongresi'nde milli ekonomi ilkesi benimseniş ve buna göre karalar alınmıştır . Bu kongrede alınan kararlar Misak-i İktisadi ( İktisadi yemin ) olarak adlandırılmıştır .

İzmir İktisat Kongresi'nde şu kararlar alınmıştır:
* Yerli sermayenin gelişimine önem verilmeli ve bunun için de   gümrüklerde koruyucu önlem alınmalıdır .
* Ticaret alanında milli bir banka kurulmalıdır .

* İnsan gücüne dayalı üretimden , makine gücüne dayalı üretime geçiş benimsenmelidir .
* Çiftçilerin hayat koşulları iyileştirilmeli , çiftçilere  kredi olanakları sağlanmalı ve  kolaylaştırılmalıdır .
* Aşar vergisi kaldırılmalıdır .
* Ormanlar çoğaltılmalıdır .
* Tarım araç ve gereci üretecek fabrikalar açılmalıdır .
* Deniz( Kabotaj )  ve  ve demir yollarının  millilleştirilmesi gerekir .
* Özel teşebbüs faaliyetleri devlet tarafından desteklenmelidir . ( Teşviki Sanayi Kanunun kabul edilmesi gerekir . )
* İşçi hakları iyileştirilmelidir .
* 1 Mayıs Türkiye İşçiler Bayramı olarak  kabul edilmiştir .
* Cuma günü  hafta tatili olmalıdır gibi kararlar alınmıştır .
Not : Türkiye İzmir İktisat Kongresi'nde  ulusal ve tam bağımsız bir ekonomiyi kabul eden  öneriler  ön plana çıkmış ve bu öneriler kabul edilmiştir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.