İkta Sistemi Hakkında Bilgi Veriniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İkta Sistemi Hakkında Bilgi Veriniz .

    0

İkta Sistemi Hakkında Bilgi Veriniz .

İkta sistemi ilk olarak Hz.  Ömer döneminde uygulanmış bir sistemdir . İkta sistemi Türk İslam tarihinde ise ilk olarak  Büyük Selçuklu devleti zamanında  uygulanmıştır . Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti , Harzemşahlar ve Memlükler zamanında ikta sistemi uygulanmıştır .
İkta sisteminin Özellikleri ise şunlardır :
* İkta sisteminde mülk devlete aittir . Mülkün sahibi devlettir .
* İkta topraklarının  idaresi ve vergi  gelirini tahsil etme hakkı ise  savaşta fayda gösteren komutanlara verilmiştir .

* İkta sisteminin Osmanlı'daki karşığı  Dirlik Sistemi'dir .
* Mülk devlete ait, mülkü kullanma ise halka aittir .

* İkta topraklarının geliri ile  memur maaşları karşılanmıştır , devlet adına da asker yetiştirilmiştir .
* Her memur yaptığı göreve göre farklı maaş almaktadır . Bunun için de  topraklar vergi gelirlerine göre sınıflandırılmıştır . Toprakların vergi gelirlerinin miktarı belirlenmiş ve buna göre memurların maaşı da verilmiştir .
* İkta sistemi ordu , idare , güvenlik ve maliye gibi  hizmetlerin yapılmasını ve kolaylaşmasını sağlamıştır .
İkta Sisteminin Yararları ise şunlardır :
- Devlet otoritesi güçlenmiştir .
- Bayındırlaşmayı hızlandırmıştır .
-  Devletin ekonomisine fayda sağlamıştır .
- Vergi tahsilatının yapılmasını sağlamıştır .
- Savunma gereksinimlerini sağlamıştır .
- Üretimde devamlılığı sağlamıştır .
- Topraklarda feodal güçlerin oluşmasını engellemiş ve böylece toplum içinde sınıflaşma yaşanmamıştır .
- Mali hizmetlerin karşılanması sağlamıştır ve mali hizmetleri kolaylaştırmıştır .
- Devlet idaresini kolaylaştırmıştır .
-  Tarımsal üretimi katkı sağlamış ve bu sayede tarımsal üretimde artış sağlanmıştır .
- Yerleşik yaşamı özendirmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.