Hz. Osman Kuran-ı Kerim'i Çoğaltmıştı . Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir ? Söyleyiniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Hz. Osman Kuran-ı Kerim'i Çoğaltmıştı . Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir ? Söyleyiniz .

    0

 Hz. Osman Kuran-ı Kerim'i  Çoğaltmıştı . Bu Durumun Nedenleri Neler Olabilir ?  Söyleyiniz .

Hz.  Osman döneminde  Kuran ayetlerinin  değişik lehçeler  ile  okunması üzerine bir kurul oluşturulmuş ve Kuran-ı Kerim  Kureyş lehçesi ile düzenlenmiş ve çoğaltılmıştır .
Hz. Osman zamanında Yüce Kitabımız olan Kuran-ı Kerim çoğaltılarak İslam Devleti'nin  farklı bölgelerine gönderilmiştir . Bunun nedenleri ise şunlardır :
* Devlet otoritesini güçlendirmek
* Müslümanlara arasında uyum ve eşgüdümü sağlamak
* Kuran-ı Kerim'in bozulmasını engellemektir .

Not : Hz. Osman döneminde yaşanan diğer gelişmeler şunlardır :
- Hz. Ömer'den sonra iyi bir ahlaka sahip olduğu için Hz. Osman halife seçilmiştir.

- Hz. Ömer döneminden kalan disiplinli ordu ile  İslam Devleti'nin  sınırlarını genişletmeye devam etmiştir .
- Bu dönemde donanmaya büyük önem verilmiştir . Donanma hazırlanarak Sicilya adası ve Kıbrıs Adası'na  akınlar yapılmıştır .
- Zatu-s  Savarı Savaşı bu dönemde kazanılmıştır .  Bu savaş 2. Konstantin ile yapılmıştır .
- Bizans  ve Berberiler ise yenilgiye uğratılmıştır . Bunun sonucunda ise  Rodos, Trablusgarp ve Tunus alınmıştır .
- İran üzerine sefer yapıldı ve  Toharistan ve Horosan alınmıştır .
- Cürcan Türk hükümdarı ise vergiye bağlanmıştır .
- Hz. Osman zamanında Türkler ile ilk savaş yapıldı .
- Hazar Türkleri ile mücadele edildi .
- Hz. Osman döneminde aşiret  çatışmaları tekrar canlanmıştır . Valilerin atanmasında  yeterlilik değil kan bağı öne çıkmıştır. Aşiretçiliğin tekrar  canlanması Hz. Osman  dönemi iktidarının  yıkılışını hızlandırmıştır ve Hz. Osman şehit olmuştur .
- İslam devleti'nde ilk ayrılıklar Hz. Osman döneminde yaşanmaya başlamıştır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.