Hukuksal Alanda Yapılan Yenilikleri Araştırınız . Bu Alanda Yapılan Yenilikler Türk Aile Yapısı Ve Kadının Toplum İçindeki Yerini Nasıl Etkilemiştir ? Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Hukuksal Alanda Yapılan Yenilikleri Araştırınız . Bu Alanda Yapılan Yenilikler Türk Aile Yapısı Ve Kadının Toplum İçindeki Yerini Nasıl Etkilemiştir ? Yazınız .

    0

Hukuksal Alanda Yapılan  Yenilikleri Araştırınız . Bu Alanda Yapılan Yenilikler  Türk Aile Yapısı Ve  Kadının  Toplum İçindeki Yerini  Nasıl Etkilemiştir ? Yazınız .

Hukuk alanında yapılan inkılaplar :
* Teşkilat-ı Esasiye ilan edilmiş , ulusal egemenlik anlayışı benimsenmiştir .
* Saltanat kaldırılmış , milli iradeye dayanan yönetim güçlendirilmiştir .
*  29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Devleti'nin  adı konmuş , rejim tanımlanmıştır .
* Halifelik kaldırılmış , laik bir devletin önündeki en büyük sorun ortadan kalkmıştır .
* Şeriye ve Evkaf  Vekaleti kaldırılmış ve Şeyhülislamlık makamı sona ermiştir .
* Mektebi Kuzat  denen kadı yetiştiren  okullar kapatıldı.
* 1924 Anayasası hazırlanmıştır. Bu anayasamız ile temel hak ve özgürlükler tanımlanmıştır.

* Şeriye Mahkemeleri kapatılmıştır .
*  Ankara Hukuk Mektebi açıldı . Böylece yeni hukuk düzeniniz gereksinim duyacağı bireyler yetiştirilmeye başlandı .

* Yurt dışında kanunlar alındı . ( Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu vb.)
* 10 Nisan  1928 yılında Anayasamızdan  laikliğe aykırı maddeler çıkartılmıştır . Devletin İslam 'dır hükmü ile  Türkiye Büyük Millet Meclisi , şer-i kanunları uygular maddesi anayasadan kaldırılmıştır.
* Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı .
* Kadınlara 1933 yılında  muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı .
* Kadınlar 1934 yılında ise milletvekilliği seçimlerine  katılma hakkı verildi .
* 5 Şubat 1937 yılında ise Atatürk ilkeleri  Anayasamıza girmiş ve anayasamız laik bir nitelik kazanmıştır .
Not : Medeni Kanun  ile ilgili kadınlar hakkındaki maddeler :
* Resmi nikah zorunluluğu getirildi.
* Evlilik devlet  güvencesi altına alındı.
* Erkek birden fazla eş ile evlenemez hükmü getirildi . Yani tek eşlilik getirildi.
*Kadın ve erkekler hukuk önünde eşit oldu.
* Kadınlara meslek seçme hakkı tanındı.
* Kadınlara boşanma ve evlenme hakkı verildi.
* Kadın ver erkeğin miras paylaşımında eşit paya sahip olması belirlendi.
* Boşanma durumunda erkeğin kadına nafaka vermesi getirildi.
* Kadınlar da mahkeme şahitliğinde erkekler ile eşit hakka sahip olacaktır dendi.
Not: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in  manevi kızı olan  Sabiha Gökçen hanımefendi  dünyanın ilk kadın pilotu olmuştur.
Not: Ülkemizdeki ilk kadın muhtar ise  Aydın'ın Çine ilçesinin  Karpuzlu Bucağı'ndan olan  Gül Esin Hanımefendi olmuştur.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.