Halifeliğin Kaldırılma Gerekçeleri Nelerdir ? Toplumsal Hayat ve Devlet Hayatında Yaşanan Değişimler Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Halifeliğin Kaldırılma Gerekçeleri Nelerdir ? Toplumsal Hayat ve Devlet Hayatında Yaşanan Değişimler Nelerdir ?

    0

Halifeliğin Kaldırılma Gerekçeleri Nelerdir ? Toplumsal Hayat ve Devlet Hayatında Yaşanan Değişimler Nelerdir ?

Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924)
Halifeliğin kaldırılma gerekçeleri şunlardır :
* Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak
* Ulusal egemenlik anlayışını kuvvetlendirmek
* Din ve vicdan özgürlüğünü  güvence altına almak
*  Ümmet toplumundan  ulus toplumuna  geçiş sürecini kolaylaştırmak
* Demokratik, laik ve çağdaş bir devlet kurmak
* Siyasal alanda var olan ikilikleri ortadan kaldırmak . Halife ikinci bir başkan gibi görünüyordu. Meclisin  üzerinde  bir güç haline getirilmeye çalışıyordu. Bunun için de kaldırılması gerekti.

* İnkılap karşıtı olanların  sığınma yerini ortadan kaldırmak ( devrim karşıtlarının umudu haline gelmesi)
* Cumhuriyet yönetimi ile halifeliğin bağdaşmaması

* Bazı devletlerin iç işlerimize  karışmasına  uygun bir kurum olması
* Halifelik makamının , ülkenin iç işlerine karışılmasına  zemin hazırlanmasına engel olmak
* Halifelik makamının  , İslam dünyasındaki  saygınlığını ve birleştirici özelliğini kaybetmesi . Örneğin; Araplar Birinci Dünya Savaşı'nda İitilaf Devletleri ile anlaşmış ve Osmanlı Devleti'ne ihanet etmişti .
* Halifelik makamının  siyasal güç kazanma isteğinde olmaya devam etmesi, bunun için de eski zamanlardan kalma ve güç sembolü  olan elçi kabul etme, kılıç kuşanma gibi törenler yapması.
Halifeliğin kaldırılması sonucunda  toplumsal ve devlet yaşantısında şu sonuçlar ortaya çıkmıştır.
- İki başlı yönetim  görüntüsüne bir son verilmiştir .
- Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması hızlandı .
- Ulusal egemenlik anlayışı güç kazandı .
- Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçiş  hız kazandı .
- Laikliğe geçişte en önemli adım atılmış oldu .
- Devrimler hız kazanmaya başladı .
-  Halifelikle  ilişkili kurumların  kurumların ortadan kaldırılmasına zemin hazırladı .
- İnkılaplar kalıcı ve köklü hale getirilmeye çalışıldı .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.