Gümrü Antlaşmasının Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Gümrü Antlaşmasının Özellikleri Nelerdir ?

    0

Gümrü Antlaşmasının Özellikleri Nelerdir ?

Gümrü Antlşamasının  Özellikleri şunlardır:
* Ermenistan ve Türkiye  arasında imzalanmıştır .
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni tanıyan ilk devlet  Ermenistan olmuştur.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  kazandığı ilk askeri ve siyasi zaferdir .
* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  imzaladığı ilk  antlaşmadır .
* Bu antlaşmanın imzalanması zafere olan inancı artırdı .
* Bu antlaşmanın metninde  Osmanlı Devleti ismi geçmemiştir .

* İlk kez uluslararası  bir antlşamada  ''Türkiye Devleti'' ismi geçmiştir .
* Bölgede oluşan barış iklimi SSCB''den  ülkemize gelecek yardımların  yolunu açmıştır .

* Ermeniler Sevr Antlşaması ile kendisine vadedilen topraklardan vazgeçmiştir .
* Doğu Cephesi kapandı . Doğu Cephesi'ndeki  askeri birlikler güney cephesi ve batı cephesine aktarılmıştır .
Not: Gümrü Antlaşması'nın Maddeleri ise şunlardır :
-  Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır Türkiye Devleti'ne bırakılacaktır. Çıldır Gölü ve Aras Nehri  iki devlet arasında sınır olacaktır .
- Ermenistan ülkemize karşı düşmanca  tavır içine girmeyecektir .
-  Ermenistan , antlaşmalarda yer alan  TBMM  aleyhindeki  hükümleri tanımayacaktır .
- Antlaşma yürürlüğe girdikten sonra iki ülke arasında da ticari ilişkiler başlayacaktır .
- Doğu Anadolu 'da yaşayan fakat bölgeyi terk etmiş  Ermenilerin üç yıl içinde geriye dönmelerine izin verilecektir .

- Türkiye Büyük Millet Meclisi , Ermenistan'ın  talep etmesi durumunda  siyasi ve askeri yardım etmeyi kabul edecektir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.