Güçler Birliği ve Güçler Ayrılığı Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Güçler Birliği ve Güçler Ayrılığı Nedir ?

    0

Güçler Birliği Nedir ?

Devletin işleyişinde önemli etkiye sahip olan üç alanın yani yasama , yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasına güçler birliği adı verilmektedir . Tek kişinin egemenliğine dayalı olan dikdatörlük ve monarşi benzeri sistemlerde etkili olan bir ilkedir . Demokrasinin temel prensiplerine aykırı olan bir ilkedir . Bürokratik işlemlerin hızlanması ve azalması yönünden avantajlı bir sistem olarak gözükmesine rağmen zamanla farklı düşünen gruplar üzerinde bir baskı ve tehdit unsuru haline gelmesi kaçınılmazdır .

Sakıncalarına örnek olarak yasma , yürütme ve yargı yetkilerinin hükumetin elinde bulunduğu bir ülkede muhalefet yapmanın ne kadar zor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz . 

23 Nisan 1920'de cumhuriyet tarihinin açılan ilk meclisinde güçler birliği ilkesi benimsenmiştir . 24 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal'in meclise sunduğu ve kabul edilen yönergenin 4. maddesinde “TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Meclisten ayrılacak bir heyet Meclise vekil olarak hükumet işlerini görür. Meclis başkanı bu hükumetin de başkanıdır.” ifadesiyle güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir . 1921 Anayasası ( Teşkilat-ı Esasiye )’nın 2. Maddesinde de “Yasama ve yürütme gücü TBMM’ye aittir” denilerek  Güçler Birliği İlkesi kabul edilmiştir . Fakat  Güçler Birliği dönemin zorlu şkoşullarının gereği olarak işlerin çabuk gerçekleştirilebilmesi için mecburi  olarak uygulanmış bir sistemdi. 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim biçimi  belirlenmiş, “Meclis Hükümeti” sistemi yerine de “Kabine” sistemine geçilmiştir .

Güçler Ayrılığı Nedir ?

Kuvvetler ayrılığı da denilen Güçler ayrılığı Fransız düşünür Baron De Montesquieu tarafından ilk kez dile getirilmiş , demokratik devlet yönetimini düzenleyen bir ilkedir  . Bu ilkeye göre yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrılmıştır . Demokratik bir sistem olmasına rağmen çok başlı bir sistem olması sebebiyle bürokrasi daha fazladır, bu yüzden de işler ağır  yürür.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.