Gazneli Mahmut'un Hayatı İle İlgili Bilgilerden Yararlanarak Gazneli Devleti Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Gazneli Mahmut'un Hayatı İle İlgili Bilgilerden Yararlanarak Gazneli Devleti Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

    0

Gazneli Mahmut'un  Hayatı İle İlgili Bilgilerden  Yararlanarak  Gazneli Devleti Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Gazneliler (963- 1187) :
* Devletin kurucusu  Alp Tigin .
* Kurucu unsurları : Halaç Türkleri
* Sebük Tigin Dönemi'nde ise  Belucistan , Toharistan , Zabulistan alınmıştır .
* Gazneli Mahmut döneminde  Horasan alındı . Ceyhun Nehri Karahnalılar ile Gazneliler arasında sınır oldu .

* Hindistan'a 17 sefer düzenlendi . Bu seferin en çok tanınmışı ise Somnat Seferi'dir . Bu seferlerin amacı Hindistan'da İslamiyet'i yaymak ve  Hindistan'ın ekonomik zenginliğinden faydalanmaktır . Bu seferlerde başarılı olunmuştur .

* Dandakan Savaşı Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasında yaşanmıştır . Bu savaşı Büyük Selçuklular kazanmıştır .
*  Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları'nın baskısından kurtamıştır . Halife Gazneli Mahmut'a  Sultan unvanını vermiştir . Türk tarihinde ilk kez Sultan unvanını kullanan kişi Gazneli Mahmut olmuştur . Abbasi halifesi adına para bastırarak da hutbe okutmuştur.
* Gazneliler bilime önem vermiş ve bunun için de birçok bilim insanını himaye etmiştir. Örneğin: Biruni, İbni Sina.
* Utbi, Tarih-i Yemin adlı eserini  Gazneli Mahmut'a sunmuştur.
* Gazneli Devleti bilime ve bilimsel gelişmelere de önem veren bir devlet olmuştur.
* Gaznelilere ait önemli mimari eserler ise şunlardır:
* Leşker- Bazar Ulu Cami, Sadiye Medresesi, Zafer Kuleleri, Ali Cazip Bey Türbesi, Beyhakiye Medresesi, Arasul Felek Cami, Ribat-i Mahi Kervansarayı, Ribat-i Çahe Kervansarayı vb. gibi.

* Gelişmeye ve kalkınmaya önem vermiş bir devlettir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.