Emeviler İle Abbasilerin Diğer Müslüman Toplumlara Bakış Açısı Nasıldır ? Kıyaslayınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Emeviler İle Abbasilerin Diğer Müslüman Toplumlara Bakış Açısı Nasıldır ? Kıyaslayınız .

    0

Emeviler İle Abbasilerin Diğer Müslüman Toplumlara Bakış Açısı Nasıldır ? Kıyaslayınız .  

Emevi Devleti (661- 750)
Abbasi Devleti ( 750- 1250)
Emeviler Mevali politikası  (Arap milliyetçiliği ) uygulamışlar ve sadece Arap olan Müslümanlara iyi davranmışlardır . Değişik etnik gruplarının eşitliğine dayalı İslam Devleti yerine Arap unsurunu ön plana çıkartan  bir sosyal düzen oluşturmuşlardır . Emevi Devleti'nde Arap olmayan kişiye Mevali- köle denmiştir . Bu dönemde Arap olmayan Müslümalardan da Cizye vergisi alınmıştır . Mevali politikasının sonuçları ise şunlar olmuştur :

* Din kardeşliği duygusu ( ümmetçilik) zayıflamıştır.
* Aşiretler arasında milli duygular artmıştır.

* İslam Devleti'nde ayaklanmalar çıkmıştır . Bu da Emevi Devleti'nin yıkılmasına zemin hazırlamıştır .
* İslamiyet'in yayılımı başka Türkler olmak üzere diğer toplumlarda yavaşlamaya başlamıştır . Bu durum da İslamiyet'in yayılmasını gecikmiştir .
* Arap olmayan Müslümanlarda  Arap milliyetçiliğine ve Emevi Devleti'ne karşı Şuubiye adında bir tepki hareketi doğmuştur .

Abbasi Devleti döneminde ise Mevali politikası yapılmamıştır . Din kardeşliğine önem verilmiştir ve Arap olmayan Müslümanlar dışlanmamıştır . Bu Da Abbasi Devleti'nin daha çok gelişmesini ve güçlenmesini sağlamıştır . Abbasi Devleti barışçı bir politika izlemiştir . Arap milliyetçiliği gütmemiştir . Bilim hayatı da gelişmiştir . Abbasi Devleti'nde  Türkler devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.