Doğal Afetler İle İlgili Sorular Ve Cevapları

Doğal Afetler İle İlgili Sorular  Ve Cevapları

1) Ülkemizde görülen afet çeşitlerinden beş tanesini yazınız.
..........................................................
2) Afetlerin  doğrudan ve dolaylı sonuçlarını yazınız.
......................................................
3) Heyelanın nedenlerini yazınız.
........................................................
4) Heyelandan  nasıl korunmalıyız?
....................................................
5) Depremden korunma yollarını yazınız.
..............................................................
6) Çığdan korunma yollarını yazınız.
................................................
7) Aşırı kar yağışının sonuçları nelerdir?
.............................................


8) Selden korunma yolları nelerdir?
........................................
9) Kuraklığın sonuçlarını yazınız.
.........................................
10) Sisten korunma yollarını yazınız.
..............................................


11) Orman yangınları için hangi önlemler alınmalıdır?
..........................................
12) Erozyonu artıran faktörler nelerdir?
..................................................
13) Erozyona karşı nasıl önlem alınmalıdır?
...................................................


Cevaplar:
1) Deprem, sel, kaya düşmesi, don, çığ, heyelan, erozyon ,aşırı kuraklık, orman yangınları, dolu, fırtına, yıldırım düşmesi, tipi, sel-su baskını, aşırı kar, sis, dolu.     

2) Doğrudan sonuçlar:  İnsan kaybı,  mesken kaybı,  toprak kaybı, mesken hasarı, iş yeri hasarı, yol ve köprü hasarı,  hayvan kaybı, tarımsal ürün kaybı, ulaşım ve haberleşmede aksaklık . Dolaylı sonuçlar: işsizlik, psikolojik etki , ekonomik kayıplar, salgın hastalıklar.     3) Yer çekimi, Bakı,  eğim, ana kaya ve toprak parçasının özellikleri, yağış, don, yamaç hafriyatı, taş ocağı ve maden ocağı açma vb.     4)  Yamacın doğal eğimi bozulmamalı,  bitki örtüsü korunmalı, çıplak alanlar ağaçlandırılmalı.     5)  Deprem bölgelerine çok katlı binalar yapılmamalı,  depremin ne zaman olacağı ile ilgili düzenli araştırmalar yapılmalı, şiddetli depremlerin olacağı yerlere  büyük yerleşim merkezleri kurulmamalı ve sanayi kuruluşları kurulmamalı,  halk bilinçlendirilmeli.      6) Kar, çığ oluşmadan önce kontrol altına alınmalı,  duvar veya teras şeklinde  çığ setleri yapılmalı, ağaç olmayan yerler ağaçlandırılmalı böylece çığ önlenmelidir.      7) Ulaşım ve nakliye aksar, insan kaybı olur,  haberleşme aksar ve sel, su baskını olur.     8)  Akarsu yataklarına yerleşim yeri kurulmamalı,  sağanak yağışların sık görüldüğü yerlerde insanlar uyarılmalı, yatak kenarına taşkınları engelleyecek setler yapılmalıdır.     9) Doğal bitki örtüsü tahribatı olur, tarımsal verim azalır, ekolojik denge bozulur,endüstriyel verim eksikliği olur, kullanılan  sularda kirliliğin artması sonucunda salgın hastalıklar çoğalır ve ölümler artar,  su azalır ve suyun azalması da elektrik üretiminde düşüşe neden olur.     10) Mecburi olmadığı sürece sisli havalarda dışarı çıkılmamalı, trafik kurallarına uyulmalı,  sisin yoğun olacağı zaman halk uyarılmalıdır.     11) Yanan yerler hemen ağaçlandırılmalıdır,  ormanların insan hayatı için ve diğer için canlıların hayatı için ne kadar önemli olduğu bilinmeli, insanlar bilinçli olmalıdır, orman içindeki yollar ve  haberleşme sistemleri geliştirilmelidir.       12) Arazinin  engebeli ve eğimli olması, toprağın cinsi, bitki örtüsünün cılız olması, iklim( düzensiz yağışlar, kuvvetli rüzgar vb. gbi),  arazinin  yanlış kullanılması( tarlaların eğime paralel sürülmesi, meraların aşırı otlatılması, iklim özelliğine uygun bitkilerin seçilmemesi, tarlaların nadasa bırakılması).     13) Bitki örtüsü korunmalı,  ahır hayvancılığı geliştirilmeli, toprak nadasa bırakılmamalı nöbetleşe ekim yapılmalı, tarlalar eğim yönüne dik sürülmelidir, insanlar bilinçlendirilmeli, yamaçlar basamaklandırılmalıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)