Cumhuriyet Yönetimine Geçilmesinin Demokratik Düzene Katkılarını Tartışınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cumhuriyet Yönetimine Geçilmesinin Demokratik Düzene Katkılarını Tartışınız .

    0

Cumhuriyet Yönetimine Geçilmesinin  Demokratik Düzene Katkılarını Tartışınız .

Cumhuriyet yönetimine geçilmesi ile birlikte  insan hakları ön plana çıkmıştır . İnsan özgürlüklerine daha fazla önem verilmiştir . İnsan iradesi daha fazla ön planda olmaya başlamıştır . Cumhuriyet ile demokrasi bir birini tamamlayan iki kavramdır .  İnsan iradesi ön plana geçtiği için halk istediği kişiyi başa getirmiş , istediği kişiyi ise görevden almasını bilmiştir . Halkın seçtiği milletvekilleri aracılığı ile  halk yönetilmiş ve halkın istek ve ihtiyaçları , şikayetleri bu milletvekilleri aracılığı ile dile getirilmeye  başlanmıştır . Seçme  ve seçilme ön plana çıkmıştır .

 Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile  milli iradeye dayanan  yönetim anlayışın adı konmuş , tacı takılmıştır . Böylece ulusal egemenlik anlayışı pekişmiştir .  Çeşitli siyasi partiler kurulmuş ve her kesimden insanın düşünceleri dile getirilmiştir . Yani sadece tek bir parti olmamış  çeşit çeşit partiler kurulmuştur . Bu da cumhuriyetin ve demokrasinin önemini daha da artırmıştır . Cumhuriyet ilan edilerek kabine yönetimine geçilmiştir . Hükumet üyeleri meclise karşı ayrı ve bir bütün halinde  sorumlu olmaya başlamıştır . Hükumet üyeleri içinde uyum ve eş güdüm artmıştır . Cumhuriyet ve demokrasi kavramları birbiri ile örtüşen kavramlardır .


 Cumhuriyet ve demokraside egemenlik millete ait olduğu için , milleti oluşturan fertlerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır ve  ve temel hak ve özgürlükler hukuk devleti sayesinde güvence altına alınmıştır . Demokrasi Cumhuriyet'in daha da  derinlik kazanmasını sağlamıştır  ve cumhuriyetin tabana inerek yerleşmesini sağlamıştır . Bundan dolayı demokrasi ve cumhuriyet kavramları birbiri  ile yakından ilişkili kavramlardır . Demokrasi ile hukukun üstünlüğü benimsenmiştir . Cumhuriyet yönetiminde halkın çıkarları ön plana çıkmış , sadece belli bir zümre yada belli bir  gurubun çıkarları ön planda olmamıştır . Bunun için de farklı siyasi partiler kurulmuş ve halk temsil edilmiştir . Bundan dolayı da Cumhuriyet yönetimi demokratik düzene bu şekilde katkı sağlamıştır diyebiliriz .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.