Bizim milletimiz derin bir maziye malik (sahip)tir . bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık osmanlı Türklüğünden selçuklu Türklerine ve ondan da evvel bu devirlerin her birine eşit olan büyük Türk devletine kavuşturur . Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemiştir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Bizim milletimiz derin bir maziye malik (sahip)tir . bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık osmanlı Türklüğünden selçuklu Türklerine ve ondan da evvel bu devirlerin her birine eşit olan büyük Türk devletine kavuşturur . Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemiştir ?

    0

Bizim milletimiz derin bir maziye malik (sahip)tir . bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık osmanlı Türklüğünden selçuklu Türklerine ve ondan da evvel bu devirlerin her birine eşit olan büyük Türk devletine kavuşturur . Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemiştir ? 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal bu sözü ile şunu anlatmak istemiştir . Bizim milletimizin geçmişi Osmanlı Devleti ya da Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı değildir . Göktürkler'den , Uygurlardan , Asya Hunlarından beri teşkilatçı bir yapıya sahip olan BİR devlet geleneğimiz  vardır .  Bizim milletimiz diğer Türk Devletleri ile  bir bütün olan  millettir . Yani bizim milletimiz büyük bir kültüre sahiptir ve  bu kültürel özellikler hala yaşamaya ve yaşatılmaya devam edilecektir .

Mesela Asya Hun devleti döneminde Asya Hun Devleti'nin  en önemli hükümdarı olan Mete Han döneminde ilk düzenli, disiplinli ordu kurulmuştur .

O günden kurulan ordumuzun disiplini ve milletimizin güçlü bir orduya sahip olması hala devam etmektedir .  Bizim milletimiz ilk kurulmuş olan Türk Devletlerinden beri tam bağımsızlığına düşkün olan bir millet olmuştur her zaman . Mesela İkinci Kök Türk Devleti döneminde Kürşad  yanına otuz dokuz arkadaşını da alarak  ayaklanma çıkarmıştır ve Çin'in egemenliği altına girmek istememiştir. Her ne kadar bu ayaklanma girişiminde başarısız olsa da bu Türk Milletinin kanında bağımsızlık duygusunun öldürülemeyeceğinin kanıtıdır . Yine Mete Han  milletinin insanlarının kültürel değerlerine sahip olması için Çin'e yerleşmemiş ve milli benliğin yok olmasını istememiştir . Avrupa Hun Devleti'nin en önemli hükümdarlarından olan Atilla da büyük savaşlar yapmış ve bağımsızlık mücadelesinde bulunmuştur. Yine Kök Türk Devleti'nden kalan Orhun Anıtları da çok önemlidir ve bu anıtta önemli bilgiler yer almakta ve devlet için önemli tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bu belge içinde Türk kelimesinin geçtiği ilk belge olması dolayısı ile çok önemlidir. Milliyetçi, bağımsız, demokratik, halkçı ve   sosyal devlet anlayışına  uygun özelliklerden söz edilmiştir . İşte bizim milletimizin geçmişi bu kadar derindir ve köklüdür. Bunun için Mustafa Kemal de Türk Tarih Kurumu'nun açılmasını sağlamıştır ve geçmişimizi daha iyi öğrenmemizi istemiştir.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.