Atatürk'ün Tarihe Verdiği Önemle İlgili Sözlerini Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Tarihe Verdiği Önemle İlgili Sözlerini Yazınız .

    0

Atatürk'ün Tarihe Verdiği Önemle İlgili Sözlerini Yazınız .

Atatürk her zaman tarihe ilgi duymuş ve milletinin geçmişini merak etmiştir . Tarihimizin gelecek nesiller tarafından daha iyi araştırılıp öğrenilmesi için tarihle ilgili çeşitli kurumlar kurmuştur . Mesela Türk Tarih Kurumu gibi . Bir ulus geçmişini ne kadar iyi tanırsa geleceğine daha iyi yön verir . Bundan dolayı Gazi Mustafa Kemal tarihe önem vermiş ve tarih ile ilgili şu sözleri söylemiştir :
* Evvelâ millete tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.” (1930).
* “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.” (1931)
*“Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim, büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk Milleti’nin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin.” (1933).

*“Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

*'' Tarih hayal mahsulü olamaz.''
*''İnsanların tarihten alabilecekleri önemli dikkat ve uyanıklık dersleri, bence devletlerin umumiyetle siyasi kuruluşların oluşmalarında, bu kuruluşların niteliklerini değiştirmede ve bunların çözülme ve sonlamalarında etkili olmuş olan sebepler ve etkenlerin incelenmesinden sonuçlar çıkmalıdır(1930).”
* '' Türk Milleti tarihinle öğün,çünkü senin ecdadın,medeniyetler
*Tarih hayal mahsulü olamaz.Biz daima hakikati arayan ve buldukça,bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren insanlarız.kuran,devletler,imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.''
* ''Tarih bir milletin neler başarabilme gücünde olduğunu gösteren en doğru bir kılavuzdur''
*  ''Eğer bir millet büyükse,kendisini tanımakla daha büyük olur.''
* ''Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak,ilk önce biz kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı,hissi,fikri ve fiili olarak,bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim
* ''Herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman, onun gerçeğe uygun olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri araştırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihçe sahip olmayışımızın sebebi tarihlerimizin. gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamak talihsizliğidir (1924).”
*''  Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak,ilk önce biz kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı,hissi,fikri ve fiili olarak,bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim.''


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.