Asya Hun Devleti'nin Özelliklerini Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Asya Hun Devleti'nin Özelliklerini Yazınız .

    0

Asya Hun Devleti'nin Özelliklerini Yazınız .

* Asya Hun Devleti'nin kurucusu  yani ilk hükümdarı Teoman'dır .
* Türk boylarını  birleştirerek siyasi birliği sağlayan Teoman ,  Çin , Yüeçiler ve Tunguzlara yaptığı seferlerde de başarı sağlamıştır .
* Teoman oğlu Mete Han'ı ikinci eşinin baskısı ile  Yüe-çilere rehin  bırakmıştır . Daha sonra Mete Han Yüe-çilerden kurtulmuş ve  babasına karşı isyan ederek hükümdar olmuştur .
* Mete Han  tüm Türk topraklarını bir bayrak altında toplamayı başarmıştır . Mete Han da babası Teoman gibi  Çin , Yüeçi ve Tunguzları yenmiştir .
* Asya Hun Devleti ile Çin arasında İpek yoluna hakim olabilmek için mücadeleler yaşanmıştır .

* Mete Han döneminde  İpek yolu üzerinde Türklerin egemenliği güçlenmiştir .
* Mete Han Çin'i yok edecek bir güce ve kudrete sahi olmasına rağmen Çin'e yerleşmemiştir . Sebebi  ;  Nüfus ve kültür olarak çok güçlü olan Çin'in  Türk kültürünü yok etmesinden endişe duymasıdır .

* Orduyu onluk sisteme göre teşkilatlandırmıştır .
* Mete Han ilk disiplinli Türk ordusunu kurmuştur .
* Mete Han ıslıklı oku bulmuştur .
* Mete Han'dan sonra ülkeyi oğlu Ki-ok yönetmiştir .
- Ki-ok döneminde ise Çin ile  siyasal amaçlı evlilikler yapılmıştır . Çin Hunları kandırmak amacı ile çeşitli entrikalar çevirmiş , evlilik yolu ile gönderdiği elçiler ile  Hunlarda ikilik çıkarmak istemiştir . Türkler Çin kültürüne özendirilmeye çalışımış , Çin çeşitli hediyeler , ipekler , kumaşlar göndermiş ve bu şekilde Türkleri kendilerine bağlı kılmaya çalışmıştır .Çin evlilik yolu ile amaçlarına ulaşmış , Çinli bürokratlar boy beylerini Asya Hun Devleti'ne  karşı kışkırtmıştır . Daha sonra ülke batı ve   güney olarak ikiye ayrılmıştır . Batı Hunların başına Hohan- yeh geçmiş ve  Çin egemenliği altına girmeyi istemiştir . Kardeşi ise Çi-çi bunu kabul etmemiştir .  Hohan-yeh döneminde  Batu Hunlar  kendi içinde kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır .
* Kuzey Hunları Siyenpiler  yıkmış , Güney Hunları ise Çin mağlup etmiştir.
* Asya Hun Devleti hakkında diğer bilgiler ise şunlardır :
- Asya Hun Devleti'nin yazısı yoktur . Asya Hunlar hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarındadır .
- Çin, Türk akınlarını önlemek için Çin Seddi'ni inşa etmiştir .
- Çin, Türklere karşı böl- yönet  politikası ile hareket etmiştir .
- Asya Hun devletlerine ait olan destan ise Oğuz Kağan Destanı'dır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.