Afetlerin Etkisini Artıran İnsan Uygulamalarını Araştırarak Aşağıya Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Afetlerin Etkisini Artıran İnsan Uygulamalarını Araştırarak Aşağıya Yazınız .

    0

Afetlerin Etkisini Artıran İnsan  Uygulamalarını Araştırarak Aşağıya Yazınız .

* Depremin yoğun olarak yaşanacağı yerlere büyük  yerleşim merkezleri ve  sanayi kuruluşları kurulması ,  deprem ile ilgili  düzenli ve sistemli araştırmalar yapılmaması , binaların sağlam yapılmaması ve ucuz inşaat malzemeleri kullanılması , plansız kentleşmenin yapılması , gecekonduların  olması , binaların kaçak yapılmaya çalışılması ve belediye ruhsatının olmaması , deprem bölgelerine çok katlı binaların yapılması gibi nedenler depremin etkisini artıran insan uygulamalarıdır .

* İnsanların piknik amacı ile gittiği ormanlara yakıcı  maddeler bırakması ve bunun da orman yangınına neden olması afetlerin etkisini artıran insan uygulamlarıdır .

* Kaya düşmesi de bir afettir . İnsanların  düşme riski olan kayaları  önceden zararsız hale getirmemesi , kaya düşmesi riski olan yerlere yerleşim birimleri kurulması , kayanın düştüğü yerlerde daha sonraları herhangi bir önlem alınmaması .
* Çığ afetinde ise  duvar veya  terasların yapılmaması, karın çığ oluşmadan önce insanlar tarafından kontrol altına alınmaması, karın rüzgar tarafından taşınıp çığa neden olabilecek yerlerde rüzgar kanatların yapılmaması,  sık sık çığ olan yerlerin yakınına   bahçe gibi yerleşim yerlerinin kurulması.
* Sel afetinde ise  ormanların iyi korunmaması ,  bitki örtüsünün iyi korunmaması, ağaçlandırma çalışmalarının yapılmaması, ağaçların kesilmesi, yatak içine set ve göletlerin  yapılmaması sel felaketini artırmaktadır.
*Heyelan afetinde ise heyelan bölgesinin olduğu yerlere taş ocağı ve maden ocağı açılması  bitki örtüsü tahrip edilmesi ,  yamaç dengesinin bozulması.
*Kuraklık afetinde ise insanların  baraj yapımına  uygun olan yerlere baraj ve gölet yapılmaması, kuraklık olacağı bilindiği halde gerekli olan önlemlerin alınmaması.
* Don felaketinde ise  azotlu gübrelerin kullanılmaması, yörenin iklimine uygun  bitki ve hayvanların yetiştirilmemesi, bitkilerin naylon hasırlar ile örtülmeyerek korunmaması, yapay duman ve sis oluşturulmaması gibi durumlar afetlerin insan uygulamasını artıran  etkenlerdir.
* Tipi afetinde ise  tipi ihtimali olduğu halde gerekli önlemlerin alınmaması,

*Erzoyon felaketinde insanların ağaçlık alanları yok etmesi, tahrip etmesi gibi nedenler afetlerde insan etkisini artıran uygulamalardır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.