Abbasilerin Bilim Ve Kültüre Önem Verdiklerinin Kanıtları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Abbasilerin Bilim Ve Kültüre Önem Verdiklerinin Kanıtları Nelerdir ?

    1

Abbasilerin Bilim Ve Kültüre Önem Verdiklerinin  Kanıtları Nelerdir ?

Abbasi Devleti ( 750- 1250):
Abbasi Devleti  , Hz. Muhammed'in  amcasının soyundan gelen  Ebul Abbas Abdullah tarafından kurulmuştur . En önemli  hükümdarı ise Harun Reşit'tir .
Abbasi Devleti'nin  bilim ve kültüre önem verdiğinin kanıtı şunlardır :
- Bağdat'ta büyük bir kütüphane kuruldu .
- İslam tarihinde ilk medreseler Abbasiler tarafından kurulmuştur .

- Pozitif bilimlere çok önem verilmiştir . Bunun için de aklı esas alan  Mutezile düşünürleri  Abbasiler tarafından himaye edilmiştir , bu düşünürlere değer verilmiş ve bu düşünürler korunmuştur .

- Bağdat ve Şam'da  iki rasathane açılmıştır .
- Abbasi Devleti döneminde büyük bilimsel gelişmeler yaşandığı için  bu dönem İslam Rönesansı olarak adlandırılmıştır .
- Tercüme heyetleri oluşturulmuş ve yabancı dillerdeki eserler tercüme edilerek ilime ve bilime önem verilmiştir . Farsça'dan, Sanskritçe'den , Yunanca'dan , Süryanice'den çeşitli eserler tercüme edilmiş ve bilim hayatı hız kazanmıştır .
- Halife Memun   Beytü-l Hikme'de ( Bilgi Evi ) yapılan felsefi tartışmalar katılmış ve ilim hayatına önem vermiştir .
İşte tüm bunlar Abbasi Devleti'nde bilim hayatının geliştiğini gösteren kanıtlar arasında yer alır . Abbasi Devleti Arap Milliyetçiliği yapmadığı için , barışçı olduğu için bilim hayatı daha çok gelişmiştir diyebiliriz .


1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.