3 Mart 1924 Tarihli Devrim Kanunlarının Laiklikle İlgisini Araştırınız . Bu Kanunlar Devlet Ve Toplum Yapısının Laikleşmesini Nasıl Etkilemiştir ? Tartışınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

3 Mart 1924 Tarihli Devrim Kanunlarının Laiklikle İlgisini Araştırınız . Bu Kanunlar Devlet Ve Toplum Yapısının Laikleşmesini Nasıl Etkilemiştir ? Tartışınız .

    0

3 Mart 1924 Tarihli Devrim Kanunlarının Laiklikle İlgisini Araştırınız . Bu Kanunlar  Devlet Ve Toplum Yapısının Laikleşmesini Nasıl Etkilemiştir ? Tartışınız .

* 3 Mart 1924'te çıkarılan kanun ile Halifelik kaldırılmıştır . Halifeliğin kaldırılması da doğrudan laiklik ilkesi ile ilgilidir . Çünkü din ve  devlet işleri bir birinden ayrılmıştır .
* Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır . Bunun sonucunda Şeyhülislamlık kaldırılmış , Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş , Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş , Siyasal alandaki ikilikler  zayıflamıştır . Yönetim birliğinin sağlanması kolaylaşmıştır .

Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır , hurafe ve batıl inanç zayıflamış , inkılapların kalıcı ve köklü hale gelmesi sağlanmıştır . Din istismarı azalmıştır .

Şeriye ve Evkaf Vekaleti din ve devlet işlerini bir birinden ayırdığı için  laiklik ilkesi le ilgilidir .
*3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu da laiklik ilkesi ile ilgilidir . Dinin eğitim  üzerindeki etkisini azalttığı için laiklik ile ilgilidir . Medreseler de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır . Eğitimde akılcı ve bilimsel düşünce güçlenmiştir . Eğitim laik nitelik kazanmıştır . Dinin eğitim hayatı üzerindeki etkisi azalmıştır .
Not : Tevhidi Tedrisat Kanunu laiklik , halkçılık , milliyetçilik ve inkılapçılık ile ilgilidir .
Not : Şeriye ve Efkav Vekaleti'nin kaldırılması laiklik , cumhuriyetçilik , halkçılık , milliyetçilik ve inkılapçılık ile ilgilidir .

Not :  Halifeliğin kaldırılması laiklik , cumhuiyetçilik , halkçılık , milliyetçilik ve inkılapçılık ile ilgilidir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.