10 Aralık İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası İle İlgili Yazı Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

10 Aralık İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası İle İlgili Yazı Yazınız .

    0

10 Aralık İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası İle İlgili Yazı Yazınız .

Bireyler  sosyal bir varlık olduğu için  toplu olarak yaşar . Bu topluluk içinde , bu sosyal ortam içinde herkesin kendine göre  görüşleri vardır , düşünceleri vardır . Yani herkes aynı şeyi  düşünecek, aynı şeyi yapacak diye bir kaide yoktur . Herkes kendi özgürlüğünü yaşamalı fakat bunu yaparken de bir başkasının özgürlüğüne engel olmamalı , bir başkasının hakkını yememelidir . Yani empati kurabilme becerisine sahip olmalıdır . İnsan haklarının tarihsel gelişimine baktığımızda birçok bildirgeler yayımlanmıştır .

İngiltere'de Magna Carta , Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağımsızlık Bildirgesi , Fransa'da Fransız İhtilali sonucunda  özgürlük , kardeşlik , eşitlik , demokrasi gibi kavramlar yayılmaya başlamış ve toplumlarda bundan etkilenmiştir .


Türkiye'de insan hakları ile ilgili ilk çalışmalara bakıldığında ise 1839 yılında  Tanzimat Fermanı'nın  yayımlanması ile olmuştur . Osmanlı Devleti'nin ilim adamları , fikir adamları , aydınları çıkardıkları  ve kaleme aldıkları  kitaplar ile gazeteler ile toplumu bu konuda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışmışlardır . Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra insan haklarına daha da fazla önem verilmeye başlanmıştır . Özellikle kadın hakları ile ilgili çalışmalar yapılmış ve kadına daha fazla önem verilmiş ve daha fazla hak tanınmaya başlanmıştır . Birinci ve İkinci Dünya Savaşı gibi savaşların sonunda ise  ülkeler bireylere tanınan  özgürlüklerin ve hakların  güvence altına alınması için  10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi adı altında  bir bildiri yayımlamışlar ve bu bildiri  tüm dünyada kabul görmüştür . Ülkemiz de bu bildiriyi onaylayan ülkeler arasında yer almıştır . İnsan hakları ile ilgili çeşitli dernekler , komisyonlar kurulmuştur ve insan hakkının en doğal hak olduğu savunulmuştur .  Her yıl 10 Aralık günü İnsan Hakları günü olarak kutlanmaya devam edilmektedir . En doğal hakkımız olan yaşama hakkıdır . Onun için bu haklar hiç kimse tarafından engellenemez . İnsan haklarına her zaman daha çok önem vermeliyiz ve insan haklarını yaşatmalı ve yaşamalıyız .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.