Uygurların Siyasi Hayatı İle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Uygurların Siyasi Hayatı İle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz ?

    0

Uygurların Siyasi Hayatı İle İlgili  Neler Söyleyebilirsiniz ?

Uygur Devleti ( 744- 840)
 - Uygur devletinin diğer adı Dokuz Oğuz Devletidir .
- Uygur Devleti Orhun- Selenga  Nehirleri ile  Aral Gölü çevresinde yaşamış bir devlettir .
- Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk  Kül Bilge  Kağan'dır .
- Başketleri lilk olarak Ötüken olmuş , daha sonra  Karabalasagun olmuştur .
- Kutluk Kül Bilge Kağan'dan sonra başa  Moyen- Çur  geçmiştir .
- Moyen-Çur , Talas Savaşı'ı esnasında  çıkan isyanlarda Çin'e yardım etmiş ve bu yardımların karşılığı olarak da Çin İmparatoru' nun kızı ile evlenmiştir .

- Göktürkler yıkıldıktan sonra   Uygurlar Türk boylarını kendi çatısı altında toplamışlardır .
- Karluk , Çiğil , Yağma , Tuhsi gibi  boylar Talas Savaşı sırasında  İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır .

- Abbasiler ile Çinliler arasında yaşanmış olan savaşı  Abbasiler kazanmış , Çinliler yenilgiye uğramıştır .
- Talas Savaşı aracılığı ile  kağıt başka toplumlar tarafından da öğrenilmeye başlamıştır .
- Çin'in kontolü altında olan İpek Yolu , Uygurların kontrolüne geçmiştir .
- Moyen- Çur'dan sonra başa geçen kişi ise Bögü Kağan olmuştur.
- Bögü Kağan Tibet ayaklanmasının bastırılmasını sağlamıştır . Daha sonra ise Bögü Kağan Çin'e saldırmıştır .
-Uygur Devleti Bögü Kağan döneminde Mani dinini kabul etmişlerdir . Bu dinin kabul edilmesinin sonuçları şunlar olmuştur :
* Et yemek yasaklanmıştır . Bunun sonucunda  tarımsal faaliyetler ile uğraşmak zorunlu hale gelmiştir .
* Tarım yapma zorunluluğu  köylerin kurulmasını sağlamış bu da yerleşik yaşama geçilmesine neden olmuştur .
* Savaşmayı yasaklayan bir din olduğu için Uygurlar'ın  savaşçı özelliklerini yavaşlatmıştır .
* Tapınaklar inşa edilmiştir .
- Bögü Kağn öldüktan sonra başa Baga  Tarkan geçmiştir .

- Oğuz Boyları Baga Tarkan'ın  kednilerine iyi davranmadığını söyleyerek isyan etmişlerdir . Bu da Uygurların zayıflamasına daha sonra Uygurların Kırgızlar tarafından yıkılmasına neden olmuştur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.