Uygurların Kültürleri İle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Uygurların Kültürleri İle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz ?

    0

Uygurların Kültürleri İle İlgili Neler Söyleyebilirsiniz ?

*Uygurlar Mani dinini kabul ettikten sonra yaşamlarında da kültürlerinde de birtakım değişiklikler olmuştur.
*Mani dininin kabul edilmesi sonucunda Uygurlar et yememeye başlamışlardır .
* Zorunlu  olarak  tarımla ilgilenmeye başlamışlar ve bu da Uygurların yerleşik hayata geçmesine neden olmuştur .
*İyilik ve barış dini olan bu din Uygurların savaşçılık özelliklerinin de zayıflamasına neden olmuştur .

 *Mani dinine ait  ibadetlerin yapılması için  tapınaklar inşa edilmeye başlanmıştır . Mani dinin etkisi ile yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti Uygurlar olmuştur .

* Uygur Devleti yerleşik mimariye uygun  eserler inşa inşa etmeye başlamışlardır .
* Uygurlar  Moğolları kültürleri konusunda etkilemişlerdir . Böylece Uygurlar Moğolların  Türkleşmesini sağlamıştır .
* Uygurlar doğu ve batı  uygarlıklarını ticaret aracılığı ile tanımışlardır .
* Uygurlar yerleşik  yaşama geçtikleri için mimarı alanda eserler vermişlerdir . Şehir kültürü oluşmuş , ev yapımı , tapınak yapımı gibi şeyler inşa etmişlerdir .
* Çini ve fresk  süslemeleri Uygurlar sayesinde Türk külütürüne dahil olmuştur .
* Uygurlar Çinlilerden kağıt ve matbaayı öğrenmişlerdir .
* Uygurlar kütüphaneler yapmışlar ve eğitime önem vermişlerdir .
* Uygurlar tahtadan yapılmış  , hareketli harflerle  matbaa yapmışlardır .
* Göç Destanı ve Yaradılış Destanı Uygur Devleti'ne ait olan destanlardır .

* Uygurlar  Soğdlardan aldıkları  alfabeyi geliştirmişler , kendilerine özgü olan 18 harften oluşan  Uygur alfabesini kullanmışlardır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.