Ülkemizin Çeşitli Yerleri İle Kendi Çevrenizin Kültürel Özellikleri Arasında Neden Benzerlik ve Farklılıklar Vardır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ülkemizin Çeşitli Yerleri İle Kendi Çevrenizin Kültürel Özellikleri Arasında Neden Benzerlik ve Farklılıklar Vardır ?

    0

 Ülkemizin Çeşitli Yerleri İle Kendi Çevrenizin  Kültürel Özellikleri Arasında  Neden Benzerlik ve Farklılıklar  Vardır ?

 Her ne kadar bir milletin ortak kültürel özelikleri varsa da bu millet içinde yaşayan insanların da yaşadıkları yörelere göre kendi içinde değişik kültürel özellikleri bulunmaktadır . Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi kültürel özelliklerimiz arasında benzerlikler vardır . Çünkü kimi gelenek ve görenekler , adetler benzerlik göstermektedir . Mesela kız istemeye gidince giden erkek tarafı , kızı ailesinden isterken  dini sözler söyleyerek kızı isterler .  Çünkü bu geneldir . Yine  düğünler , nişanlar , kına geceleri , askere gönderme , yöresel şenlikler her yörede vardır fakat bunların kimisi bazı yörelerde benzerlik gösterirken  bazı yörelerde ise farklılık gösterir . Bunun nedeni ise şudur : 

Ülkemizin çeşitli yerlerinde her yörenin bir geçmişi vardır, yani geçmişteki ataları bu kültürel özellikleri böyle uyguladığı için burada yaşayan aileler de bu gelenekleri devam ettirmekte , yani geçmiş değerlerine sahip çıkmaktadırlar . 


Bu gelenek göreneklerin uygulama biçimi ise yöreden yöreye farklılık gösterir . Örnekler verelim .  Adıyaman yöresinde gelin eve girerken geline şunlar yaptırılır : Kapıdan ilk adımını atarken geline yumurta kırdırılır , nar kırdırılır ki gelin eski kötü huyları varsa o huyları bıraksın diye.  Sivas yöresinde gelin içeri girerken  cam kırdırılır, yine Diyarbakır yöresinde geline  bir dolu testi kırdırılır . Daha birçok yöresel özellikler vardır ve  bunların anlamları da her yöreye göre farklılık gösterir. Mesela büyüklerin karşısında ayak ayak üstüne atmamak  bizim kültürümüzde saygının ifadesidir. Bazı yerlerde ise gelinin üzerine kaynana bir tabağın  içinde buğday, bulgur, pirinç, bozuk para, şeker gibi şeyler dökerek gelinin eve bereket getireceğine inanılır. Bunu bazen de damat yapar.  Yani  her yöreye göre farklıdır. Ülkemizin çeşitli yerlerinde kültürel özelliklerin benzerlik ve farklılık göstermesinin diğer bir nedeni ise yaşanılan çevrenin etkisi,  o yörenin fiziki özellikleri, iklim ve bitki örtüsü gibi nedenler de bu duruma etki eden faktörler arasında yer alır. Ayrıca o yörede yaşayan insanların olaylara bakış açısı, olayları yorumlama açısı,  genel inanış, geleneksel uygulamalra da buna etki eden faktörler arasında yer alır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.