Türklerin Orta Asya'da Nasıl Bir Yaşantıları Vardır? Uzunca Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türklerin Orta Asya'da Nasıl Bir Yaşantıları Vardır? Uzunca Yazınız .

    0

Türklerin Orta Asya'da Nasıl Bir Yaşantıları Vardır? Uzunca Yazınız .

 İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde , göçebe hayat  toplumsal hayatın şekillenmesine  etki etmiştir . Yani göçebe yaşam gündelik yaşamı da etkilemiştir . Türkler , yazın  otların bol oduğu yaylaklarda yaşamışlar , kışın ise daha güvenli , daha korunaklı olan kışlaklarda yaşamışlardır . Türklerde göç etme gereksinimi  bilinçli olarak bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır . Türkler yarı göçebe biçiminde yaşamışlardır . Türklerde sosyal dayanışma da yüksekti .

Çünkü göçebe hayat kişilerin birbirine duyduğu  ihtiyacı daha çok artırmıştır . Bu durumda birlik , beraberlik ve dayanışma duygusunu artırmıştı .

Sosyal sınıflaşma Türklerde yoktu . Köleci bir düzen de kurulmamıştır . Bundan dolayı feodal sistem de oluşmamıştır . Toprak mülkiyeti anlayışı olmadığı için  toprak ariktokrasisi de bulunmamaktaydı . Ayrıca Türklerde din adamlarına  ayrıcalık da tanınmamıştır . Bu durum da sosyal sınıfların oluşmamasını etkileyen diğer bir nedendir . İnsanlar hukuk önünde eşit olarak kabul edilmiştir . Hukuk eşitliğinin de olması toplumda birlik , beraberlik ve dayanışmayı artıran bir diğer unsurdur . Türk devletlerinde toplumsal dayanışmayı artıran diğer etkenler ise şunlardır :
* Nevruz bayramlarının kutlanması
* Yuğ denilen cenaze törenlerinin yapılması
* Toy denilen  zafer şölenlerinin yapılması
Türklerde devletin temeli aileydi . Ailede cinsiyet ayrımı yoktu . Türklerde aile  yaşamına ait bazı uygulamalar ise şunlardır :
* Dıştan evlilik ( eksogami )  vardı . Akraba evliliği yaygın değildi .
* Evlilikte çeyiz ve başlık parası  gibi uygulamalar da vardı .

*Evlenen erkek çocuk  ailedeki mirasını alır ve ev kurardı . Baba evinin doğal mirasçısı evin küçük oğluna aitti .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.