Türkiye’de 1950’lerden günümüze kırdan kente iç göçün belli başlı nedenlerini ve sonuçlarını sosyolojik olarak değerlendiriniz - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkiye’de 1950’lerden günümüze kırdan kente iç göçün belli başlı nedenlerini ve sonuçlarını sosyolojik olarak değerlendiriniz

    0

Türkiye’de 1950’lerden günümüze kırdan kente iç göçün belli başlı nedenlerini ve sonuçlarını sosyolojik olarak değerlendiriniz 

Ülkemizde 1950 yılına kadar kırdan kente göç pek önemli bir seviyede olmamıştır . Ancak 1950 yılından sonra ulaşım ağının en ücra yerlere kadar genişlemesi ve sanayileşmenin artması kırsaldan kente iç göçte tabiri caizse patlamanın yaşanmasına neden olmuştur . Bu göçlerin temel sebepleri şunlardır :
- Tarım alanlarının giderek azalması ve nüfusun artışına bağlı olarak bu alanların ihtiyacı karşılayamayacak hale gelmesi ,

- Tarımda makine kullanımının artması ve kırsaldaki iş gücünün fazla gelmeye başlaması
- Kentlerde sanayileşmenin artması ile iş imkanlarının çoğalması
- Kentlerde eğitim ve sağlık alanındaki gelişmelerin çok hızlı olması

Kırsaldan kentlere olan iç göçlerin temel sebebi ekonomik sıkıntılardır . Bu göçlerin dolayısıyla ekonomik sonuçları ortaya çıkmıştır . Fakat sosyolojik sorunları da ülkemizde derin etkiler yaratmıştır . Kırsaldan kente göç eden insanlarımız buralarda büyük uyum sorunları yaşamış , kültürel uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır . Bu durum kırsaldan gelen insanların güvensizlik , yetersizlik vb. Problemler yaşamalarına neden olmuştur . Şehir hayatının getirdiği farklılıklar birçok aile içinde çözülmelerin ve kültürel çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.