TBMM'ye Karşı Çıkartılan Ayaklanmalar ( İsyanlar ) İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

TBMM'ye Karşı Çıkartılan Ayaklanmalar ( İsyanlar ) İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

TBMM'ye Karşı  Çıkartılan  Ayaklanmalar ( İsyanlar ) İle İlgili  Açık Uçlu Sorular

1.   Düzeni sağlayan kuvvetler anlamına gelir . Milli mücadeleyi yok etmek amacı ile  Adapazarı ve Sapanca'da çıkarılan bir isyandır . Giderlerini İngiliz Hükümeti karşılamıştır.  Bu ayaklanmanın adını yazınız .
.....................................................
2.    Delibaş Mehmet'in çıkardığı bir isyandır. Kuvayı Milliye'nin saltanata ve hilafete karşı olduğunu gerekçe göstermiştir. Bu  isyanı  Refet Bele'ye bağlı birlikler bastırmıştır. Bu isyanın adını yazınız.
......................................................
3.   Doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmaları yazınız.
..................................................
4.   İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin  çıkardığı ayaklanmalardan beş tanesini yazınız.
.................................................
5   .  Milli mücadeleyi din karşıtı bir eylem olarak göstermiştir. Çopur Musa tarafından çıkarılmıştır. Bu isyanın adını yazınız.
...........................................

6.  Mardin yöresinde çıkan bir isyandır. Bu isyanın adını yazınız.
.............................................

7.   Urfa  Viranşehir bölgesinde çıkatılmış bu isyan TBMM'ye karşı hareket etmişlerdir. Bu isyanın adını yazınız.
........................................................

8. Kuvayı milliyenin çıkardığı ayaklanmaları yazınız.
...................................................
9.  Sivas Kongresi'nden  Sivas'ta  meydana gelen milli direnişe engel olmak amacı ile çıkartılan isyanın adını yazınız.
.............................................

10 .  Düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkmış ve Isparta çevresinde çıkarılmış bir isyandır. Bu isyanı düzenli ordular bastırmıştır. İsyanın adını yazınız.
..........................................
11.  Azınlıkların çıkardığı ayaklanmaları yazınız
..........................................
12. Başlarda milli mücadele yanlısı olup daha sonra düzenli orduya girmek istemeyen   kişi tarafından  çıkarılan isyanın adını yazınız.
....................................................
13. Bu isyanın amacı  Kürdistan  devleti kurmaktır. Bunun için de Kürt Teali  Cemiyeti'nin teşkilatlanmasını sağlamıştır. Bu isyanın adını yazınız.
......................................................
14.  Kendisini Mehdi ilan eden kimse tarafından çıkarılmıştır. Bayburt'ta çıkarılan bir isyandır. Yarbay Halit Bey tarafından bastırılan bu isyanın adını yazınız.
..............................................
15. Doğu Karadeniz'de çıkmış isyanın adını yazınız.
..............................................
16. Diyarbakır ve çevresinde çıkmış bir isyandır. Çıkaran kimse aşiretliğini daha güçlendirmek için  ve Kürtlük duygusunu  geliştirmek amacı ile çıkartılmış bir isyandır. Bu isyanın adını yazınız.
...........................................
17. İstanbul Hükümeti tarafından  TBMM açılmadan önce Konya'da çıkartılmış bir isyandır ve bu isyanın adını yazınız.
.........................................
18. Ahmet Anzavur İsyanı hakkında bilgi veriniz.
...............................................
19.  Bolu Düzce Hendek ayaklanması hakkında bilgi veriniz.
..............................................
Cevap Anahtarı:

1.      Kuvayı İnzibatiye  İsyanı. 2.  Konya Delibaş Mehmet  İsyanı  3.  Kuvayı İnzibatiye İsyanı, Ahmet Anzavur İsyanı  4.   Yozgat Çapanoğlu İsyanı,  Milli Aşireti İsyanı, Şeyh Eşref İsyanı, Ali Batı İsyanı, Bolu Düzce Hendek İsyanı, Yıldızeli İsyanı,  Koçgiri İsyanı,  Konya Delibaş Mehmet İsyanı, Afyon Çopur Musa İsyanı, Cemil Çeto İsyanı. 5. Afyon Çopur Musa İsyanı   6.Ali Batı İsyanı  7. Milli Aşireti İsyanı 8.    Çerkez Ethem   İsyanı ve Demirci Mehmet Efe  İsyanı 9. Şeyh Recep Olayı 10.  Demirci Mehmet Efe İsyanı     1. Ermeni İsyanı ve Pontus Rum İsyanı    12. Çerkez Ethem İsyanı   13. Koçgiri İsyanı     14. Şeyh Eşref İsyanı     15. Pontus Rum İsyanı 16. Cemil Çeto İsyanı     17. Konya Bozkır İsyanı      18. Ahmet Anzavur İzmit'te mutasarraflık yapmış olan  ve daha sonra emekli olan  Jandarma Binbaşıdır. Milli Mücadeleye engel olmak için  iki tane ayaklanma çıkarmıştır. Bu ayaklanmaları daha sonra bastırılmıştır.     19.  Şeriat ve hilafet yanlısı  kişiler Anadolu'daki milli mücadeleye engel olmak istemişlerdir. Bu ayaklanma  Çerkez Ethem ve Ali Fuat Paşa,   Reft Paşa'ya bağlı  askeri birlikler tarafından bastırılmıştır. Bu ayaklanmanın adı Bolu Düzce Hendek Ayaklanmasıdır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.