TBMM'nin Açılış Gerekçelerini ve Önemini Yazınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

TBMM'nin Açılış Gerekçelerini ve Önemini Yazınız

    0

TBMM'nin  Açılış Gerekçelerini  ve Önemini Yazınız

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılma sebepleri şunlardır:
- İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevleri yerine getirmediği için  , üstüne üstelik bir de Mili Mücadeleyi engellemek için her tülü zorbalığa başvurduğu için ,
- Ülkede işgallere devam ediliyor olması
- İstanbul'un işgal edilmesi gibi nedenlerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yani 1.TBMM açılmıştır. İstanbul'un işgal edilmesi TBMM'nin açılışını daha da hızlandırmış ve  toplnaması için  hazırlık çalışmaları başlamıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi  23 Nisan 1920 yılında açılmıştır. TBMM açıldıktan  bir gün sonra ise Mustafa Kemal  Paşa  TBMM başkanı seçilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının önemi :
* Birinci TBMM'nin açılması ile birlikte  Türkiye Devleti'nin de kurulduğu  kabul edilir.  Yani bir devletin yasama, yürütme ve yargı gücünü  kullanması  sağlanmıştır.

* Türkiye Büyük Meclisi'nin açılması ile ( 1. TBMM)  yasama, yürütme ve yargı  yetkisini kullanan yeni bir egemen güç ortaya çıkmıştır.
*Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması  Türkiye Devleti'nin  de kurulduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir
*. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Temsil Heyeti'nin görevi sona ermiştir.
*  Milli irade daha da güç kazanmıştır.
* TBMM'nin kalıcı olduğu belirtilmiştir.
* Güçler birliği anlayışı benimsenmiştir. ( Yasama ve yürütme Meclise verilmiştir.)


* Birinci TBMM'nin  kısaca özelliklerinden bahsedelim:
-  Kurucu meclistir.
- İnkılapçı ve ihtilalcidir.
- Demokratiktir.
- Bağımsızlıkçıdır.
- Meclis Hükümeti Sistemi kabul edilmiştir.
- Olağanüstü bir meclistir.
- Halkçıdır.
- Milliyetçidir.

- Çoğulcudur.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.