Tarihte Hangi Türk Destanları Vardır ? Araştırınız . Destanın Adı , Konusu Ve Ait Olduğu Toplumu Yazınız. - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Tarihte Hangi Türk Destanları Vardır ? Araştırınız . Destanın Adı , Konusu Ve Ait Olduğu Toplumu Yazınız.

    0

Tarihte Hangi Türk Destanları Vardır ? Araştırınız . Destanın Adı , Konusu Ve Ait Olduğu Toplumu Yazınız.

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri ve destanları 

* Alpertunga Destanı :  İskitlere ait bir destandır . Alpertunga isimli bir Türk Hükümdarının  İran ile yaptığı  savaşlarda gösterdiği  yiğitlikler anlatılır .
* Şu Destanı : İskitlere ait bir destandır . Kalaç Destanı olarak da bilinir . Şu adında bir Türk Hükümdarının  Büyük İskender ile yaptığı savaşlardan bahsedilmektedir .
* Manas Destanı : Kırgızların destanıdır . Bu destanda ise Kırgız Türklerinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinden bahsedilmektedir . Ayrıca bu destanda Eski Türk geleneklerinden de bahsedilmektedir .
* Türeyiş Destanı : Uygurlar'a ait bir destandır . Bu destanda ise Türk Hükümdarının kızlarını Tanrılar ile evlendirmesinden bahsedilmektedir . Sonunda Tanrılar Bozkurt görünümünde gelerek  hükümdarın kızları ile evlenir .

* Göç Destanı :  Uygurlara ait bir destandır . Kutsal bir kaya vardır . Bu kaya ülkeye bereket getirmekteyd i. Fakat bu kaya Çin'e verildiği için  ülkede çeşitli felaketlerin yaşanmasına neden olmuştur . Bunun üzerine Uygurlar yeni yurt ararken kendilerine  öncülük eden  bir kurt vardır . Bu kurt  Türklerin göçüne ve kurtuluşuna öncülük etmiştir .

* Ergenekon Destanı : Kök Türklere ait bir destandır . Demir madeni  ile dolu olan Ergenekon'dan , demirin eritilmesinden sonra  Bozkurt yardımı ile Köktürklerin  çıkışlarını anlatan bir destandır .
* Bozkurt Destanı :  Türk soyu yok olma eşiğine gelmişti onları kurtaran ise Bozkurt olmuştur . Kök Türklere ait olan bir destandır .
* Oğuz Kağan Destanı : Hunlar'a ait olan bir destandır . Oğuz savaşırken savaştığı canavara karşı geyiği  yem olarak kullanmıştır . Bunun üzerine Gökten bir ışık demeti içinde  bir kız inmiş ve Oğuz onunla evlenmiştir . Gün ışığından ortaya çıkan  Bozkurt liderliğinde ise  fetihlere çıkmıştır .
Diğer destanlar ise şunlardır :
-  Çanakkale Destanı
- Genç Osman Destanı
- Köroğlu Destanı
- Saltuk Buğra Destanı
- Yaratılış Destanı
- Kuvayı Millliye Destanı gibi destanlar da vardır .

Orta Asya'da kurulan devletler ise şunlardır :
- Asya Hun Devleti
- Avrupa Hun Devleti
- Göktürkler
- Kutluk Devleti ( 2. Göktürk Devleti)
- Uygurlar

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.