Sevr Antlaşması'nı Osmanlı Devleti Açısından Değerlendiriniz - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sevr Antlaşması'nı Osmanlı Devleti Açısından Değerlendiriniz

    0

Sevr Antlaşması'nı Osmanlı Devleti Açısından Değerlendiriniz

- Sevr Antlaşması  Osmanlı Devleti'nin  fiilini varlığını  sona erdirmiştir .
- Hukuken geçersiz bir antlaşmadır . Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz olma sebebi ise  şudur : Kanuna göre bir antlaşmanın yürürlüğe konulması için meclis onayından geçmesi gerekir . Meclis kapalı olduğu için  Sevr antlaşması onaya sunulmamış yani onaylanmamıştır , dolayısı ile hukuken geçerliliği olan bir antlaşma hükmünde de değildir . Sevri onaylayan ise  padişahın danışma meclisi olan  Saltanat Şurası'dır .

-  Sevr antlşaması her ne kadar imzalanmış olsa da yürürlüğüe girmemiş olan bir antlşamadır . Yürülüğe girmesini engelleyen ise Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasıdır .
- Sevr Antlşaması Birinci Dünya Savaşı'nın en son imzalanan barış antlaşmasıdır .

- Sevr Antlaşması'nı imzalayan kişiler Kazım Karabekir komutanın önerisi ile  Hıyanet-i Vataniye  kanunu ile yargılanmış ve onaylayan kişiler idam cezasına çarptırılmıştır .
- İtilaf Devletleri amacına ulaşamadığı için , Sevr Antlaşmasını millet yutmadığı için , içine sindiremediği için  İtilaf güçleri de Anadolu'da  işgal girişimlerinde bulunmuştur.
Sevr Antlaşması'nda yer alan ana konular şunlardır :
* İstanbul ve Çanakkale Boğazı
* Sınırlar
* Doğu ve Güneydoğu Anadolu
* Osmanlı toprakları
-Ekonomik Hükümler
* Azınlıklar
* Askeri Hükümler 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.