Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'da Türk ordusunun komutanlığını Mustafa Kemal'in yapmasının bu savaşların kazanılmasındaki etkisi nedir ? Araştırınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'da Türk ordusunun komutanlığını Mustafa Kemal'in yapmasının bu savaşların kazanılmasındaki etkisi nedir ? Araştırınız .

    0

Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'da  Türk ordusunun  komutanlığını Mustafa Kemal'in  yapmasının  bu savaşların kazanılmasındaki  etkisi nedir ? Araştırınız .

Sakarya Savaşı'nda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk , askeri açıdan umutların azaldığı bir noktada savaşta taktik değişikliğine gitmiştir . Çzgi ( hat) savunmasından , alan (satıh) savunmasına geçilmesine sağlamıştır . Böylece ordunun  bir bütün halinde geriye çekilerek çizgi savunması yapması yerine ,  geriye çekilmeden  olduğu yerde savunma yapması benimsenmiştir . Mustafa Kemal şu sözü söylemiştir  Sakarya Savaşı sırasında :
''Hattı müdafaa yoktur , sathı müdafaa vardır . O satıh , bütün vatandır . Vatanın her karış toprağı  vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez . Onun için , küçük büyük her birlik  bulunduğu mevziden  atılabilir . Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada , tekrar düşmana karşı  cephe teşkil edip muharebeye devam eder . 

Yanındakinin  çekildiğini gören birlikler ona tabi olamaz . Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya mecburdur .'' diyerek Türk ordusunu cesaretlendirmiştir . Böylece ordu daha da cesaretlenmiş ve kendine daha da fazla güvenmiştir . 

Sakarya Meydan Muharabesi kazanılmıştır . Bu savaşın kazanılması ile  düzenli ordumuz savunmadan saldrıya geçmiştir . Böylece   2 . Viyana kuşatmasından tibaren  başlayan geri çekilme sona ermiştir . Bu savaş Hendek ,  Miryekefalon  ve 2. Kosova  Savaşları ile benzerlik gösterir . Bu savaşın kazanılmasında Mustafa Kemal2in askeri dehası  yine ön plana çıkmış ve savaş başarı ile kazanılmıştır .

Sakarya Savaşı'nın üzerinden  uzun bir süre geçmesine  geçmesine rağmen  Yunanlılara karşı beklenen  saldırı emri verilmemiştir . Bu da meclisteki muhalifleri rahatsız etmiştir .Meclis  Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkilerinin  uzatılmasını kabul etmeişti . Bunun üzerine Mustafa Kemal bu konu ile ilgili şunu söyemiştir :
'' Bu dakikadır ordu komutansızdır . Eğer ben , orduyu  komuta etmeyi sürdürüyorsam  yasaya aykırı olarak  komuta ediyorum . Mecliste beliren oylara göre hemen  komutadan el  çekmek isterdim . Başkomutanlığımın sona erdiğini hükümete bildirirdim . Ama önlenemeyecek bir kötülüğe  yol açmamak  zorunluluğu karşısında kaldım . Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı . Bunun için bırakamadım , bırakamam ve bırakmayacağım.'' sözünü söylemiş ve başkomutanlık  Kanunu'nun  süresinin bir kez daha uzatılmasını sağlamıştır . TBMM  bunun üzerine  Mustafa Kemal Paşa'nın  başkomutanlık yetkilerini  süresiz olarak uzatmıştır .
Yunanistan'ın üzerine yapılacak  saldırının gecikme sebebi şudur :  Türk ordusunun  askeri gücünün yeterli olmamasıdır . Gerekli askeri güce sahip olmadan  yapılacak saldırı başarısızlıkla sonuçlanacağı için  endişe duyulmuş ve Mustafa Kemal şunu söylemiştir : '' Yarım hazırlıkla ,  yarım tedbirlerle yapılacak taarruz , hiç taarruz etmemekten   daha kötü idi '' sözlerini söylemiştir .
 Daha sonra  Büyük Tarruz için gerekli olan hazırlıklar tamamlanmıştır . Başkomutan Mustafa Kemal sayesinde ve silah arkadaşları, askerlerimiz sayesinde  bu savaş sonucunda Yunan kuvvetleri Anadolu'dan çıkarılmıştır . Anadolu'da Mustafa Kemal'e ve TBMM'ye duyulan güven artmıştır .  Başkomutanlık Savaşı'nın kazanılması  ile  Kurtuluş Savaşı'nın  silahlı dönemi tamamlanmıştır . Görüldüğü gibi Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü , dehası ve kararlılığı sayesinde her iki savaşta da milletimiz başarıya ulaşmıştır . 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.