Sahip Olduğumuz Hakların Kısıtlanması Toplumda Hangi Sorunlara Neden Olur ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sahip Olduğumuz Hakların Kısıtlanması Toplumda Hangi Sorunlara Neden Olur ?

    0

Sahip Olduğumuz Hakların Kısıtlanması Toplumda Hangi Sorunlara Neden Olur ?

Sahip olduğumuz temel hak ve ödevler bulunmaktadır .  Bu sahip olduğumuz haklar kısıtlandığı zaman  toplumda huzur ve güven ortamı kalmayacaktır .  İnsanlar özgürlüğü kısıtlandığı için isyan etmeye başlayacak ve bu da toplumda büyük bir kargaşaya neden olacaktır . Sahip olduğumuz haklar ancak mecburi durumlarda sadece geçici süreliğine kısıtlanır . Kısıtlama uzun süre olduğu zaman  o ülkede yaşayan insanlar arasında çatışmalar çoğalacak ve toplum çözülmeye başlayacaktır .

Bunun için sahip olduğumuz haklar kısıtlanmamalı ve toplum içinde de huzur ve güvende yaşamalıyız .  Devletimiz sahip olduğumuz hak ve ödevlerin kısıtlanmaması için için bu hak ve ödevler devletimiz tarafından güvence altına alınmıştır .


Kısıtlamanın da belli koşullar dahilinde olacağı belirtilmiştir . Örneğin : herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir . Herkesin özel hayatı gizlidir ve buna saygı duyulmalıdır .  Hiç kimsenin   konutuna girilmemelidir . Kişinin maddi ve manevi dokunulmazlığı  sağlanmalıdır . Din ve vicdan hürriyeti sağlanmalıdır . Devlet kişisel haklarımız , sosyal ve ekonomik haklarımızı , siyasi haklarımızı koruma altına almıştır . Belli şartlarda bazı haklarımızın kısıtlanması durumu olmuştur . Örneğin ; Yerleşme ve seyahat hürriyeti ;  suç işlenmesini önlemek ,  sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi sağlamak , sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak , kamu mallarını  korumak amaçları ile ancak kanun ile sınırlandırılabilir . Ya da diğer bir örnek ;  herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir .  Bu haklar ancak ve ancak kamu yararı amacı ile kanunla sınırlanabilir . Bunun için kanunlara uymalıyız . Toplumda huzur ve güven içinde yaşamak için devlete  güvenmeli ,  sahip olduğumuz hakları da kanuna aykırı davranışlarda bulunmadan özgürce kullanabilmeliyiz .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.