Orhun Kitabeleri İle İlgili Madde Madde Bilgi Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Orhun Kitabeleri İle İlgili Madde Madde Bilgi Yazınız .

    0

Orhun Kitabeleri İle İlgili Madde Madde Bilgi Yazınız .

Orhun Anıtlarının Özellikleri şunlardır:
- 2. Göktürk Devleti'ne ( Kutluk Devleti) ait anıtlardır.
- Orhun Anıtları Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri arasında yer alır .
-  Kültigin , Bilge Kağan ve  Vezir Tonyukuk  adların dikilmiştir .
- Orhun Kitabelerinin yazarı Yollug Tigin'dir .
- Orhun Yazıtları  Türk tarihi ve debiyatından kalan  ilk yazılı belge olma özelliğini gösterir .

-  Bu kitabelerde Çin ile olan ilişkilerden bahsedilir .
-  Orhun kitabeleri gelecek nesillere  öğüt veren bit kitabe olduğu için  siyasetname niteliğinde  bir eser olma özelliği göstermektedir .

- Kültigin  - Yazıtı, bir kaplumbağa heykeli üzerine  açılan oyuk üzerine oturtulmuştur .  Bu anıtın tepesinde  çift başlıklı ejder  motifi bulunmaktadır .

- Orhun  Anıtları,  içinde Türk  kelimesinin geçtiği ilk belge olma özelliği gösteren bir eserdir .
- Bir yüzü Orhon , diğer yüzü Çin harfleri ile yazılmıştır .
-  Orhun Anıtları'ndan ilk olarak bahseden  kişi Moğol İlhanlı devlet adamı ve tarihçisi olan  Ata Melik  Cuveyni 'dir . Ata Melik Cuveyni  Orhun Yazıtları’nın varlığından  '' Tarihi  Cihanguşa '' adlı eserinde  bilgi vermiştir .
- Orhon Anıtları'nda Çin ile olan şu ilişkiler anlatılır . Çin'in ipeğine, altınına, gümüşüne kanılmaması gerektiği nasihat olarak verilmiştir. Çin bu entrikaları ile Türk devletlerini yıkmak için elinden gelen her türlü şeyleri yapmaktadır. Bunun için onlara asla inanılmamalıdır. Milli benliğin asla kaybedilmemesi için , milli benliğe sahip çıkılması gerektiği  gibi vb. konulardan da bahsedilmektedir .

-Orhun Kitabeleri'nde  bağımsız , milliyetçi , demokratik , halkçı , sosyal devlet anlayışına uygun  özelliklerden  bahsedilmektedir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.