Mustafa Kemal , yeni Türkiye'nin nasıl bir eğitim anlayışına sahip olması gerektiğini düşünüyordu? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mustafa Kemal , yeni Türkiye'nin nasıl bir eğitim anlayışına sahip olması gerektiğini düşünüyordu?

    0

Mustafa Kemal , yeni Türkiye'nin  nasıl bir eğitim anlayışına  sahip olması gerektiğini düşünüyordu?

Mustafa Kemal  her zaman eğitime çok önem vermiş ve milletinin eğitimli olmasını sağlamak için  bilim ve teknolojiyi takip etmenin gerekli olduğunu söylemiştir .  Yeni Türkiye modern eğitim anlayışına geçmeli ve  bilim ile ilgisi olmayan batıl inançlar ile vaktimizi boşa geçirmemiz gerektiğini söylemiştir .  Eğitim karma olmalı ,  herkes eğitimden eşit bir şekilde faydalanmalıdır . Deney ve gözleme önem verilmelidir . Öğrencilerin yaparak , yaşayarak öğrenmesini sağlamak için öğretmenler yeni metot ve yöntemler uygulamalıdır . Milli eğitime çok önem vermeli ve  milletimiz milli kültürüne sahip çıkmalı , bunun için de  verilen eğitim nitelikli olmalı , amaca hizmet etmelidir .

Eğitim kurumları arasında uyum ve eş güdümün olması gerektiğini savunmuştur . Mustafa Kemal'e göre  Yeni Türkiye'nin eğitim sistemi akılcı ve bilimsel düşünceler ile desteklenmeli ve güçlendirilmelidir .


Sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplumsal düzen kurulması sağlanmalı ve eğitim de bu doğrultuda gerçekleşmelidir . Eğitime milli nitelik kazandırılmalı devletin milli hedeflerine uygun olan  eğitim modeli kurumlara kazandırılmalıdır . Eğitim  laik bir nitelik kazanmalıdır . Eğitim hayatında merkeziyetçi  bir  yönetim yapısı oluşturmalı ve ülkemizin çok gelişmesi için vatandaşlarımızın mutlaka eğitme gönül vermesi gerekir diye düşünmüştür Mustafa Kemal . Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı , ders müfredatları bilimsel esaslar doğrultusunda  yapılandırılmalıdır . Türk dili bilim dili haline getirilmeli ve milli eğitime çok önem verilmelidir .  Eğitim sistemimiz hurafelerden , batıl inançlardan uzak olmalı , pozitif bilimlere önem verilmeli ve ülkemizi  en ileri , en çağdaş ülke haline getirmeliyiz . Bunun olması da için de modern eğitim sistemine çok önem vermeliyiz . Toplumun düşmanı cehaleti yok etmek için eğitim şarttır . Bu cehaletin giderilmesini sağlayacak olan ise nitelikli öğretmenlerdir . Eğitimin iyi bir şekilde sağlanması için de öğretmenlere büyük görevler düşmektedir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.