Mustafa Kemal ülkenin geleceğini öğretmenlere emanet etmiştir . Bunun nedenini tartışınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mustafa Kemal ülkenin geleceğini öğretmenlere emanet etmiştir . Bunun nedenini tartışınız .

    0

Mustafa Kemal ülkenin geleceğini öğretmenlere emanet etmiştir . Bunun nedenini tartışınız .

Mustafa Kemal ülkenin geleceğini öğretmenlere teslim etmiştir . Çünkü bir milletin geleceğinin aydınlık ve parlak olmasını sağlayan değerli öğretmenlerimizdir . Bir milleti cahillikten  uzaklaştıran  doğruları anlatan bize ilim öğreten , irfan öğreten kişiler öğretmenlerimizdir . Bizler öğretmenlerimiz sayesinde daha gelişmiş bir millet oluruz . Bunun için de Mustafa Kemal ülkenin geleceğini kıymetli öğretmenlere emanet etmiştir . Öğretmen insan yetiştirdiği için , insana şekil verdiği için ve dünyadaki en zor iş de insan yetiştirmek , kültürlü insan yetiştirmek olduğu için Mustafa Kemal geleceğimizi öğretmenlerimize bırakmıştır .Ayrıca bu bu milletin başöğretmenidir .

Onun neden öğretmenlere güvendiğini ve geleceğimiz neden onlara emanet ettiğini şu sözlerinden de anlayabiliriz .

* '' Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.''
*'' Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.''
* ''Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.''
*  ''Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.''
*'' Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.''
* ''Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.''

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.