Mustafa Kemal , cahillik ve ilkellikle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğunu düşünüyordu . Bunun nedenini belirtiniz - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mustafa Kemal , cahillik ve ilkellikle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğunu düşünüyordu . Bunun nedenini belirtiniz

    0

Mustafa Kemal , cahillik ve ilkellikle  savaşın  en az düşmanla  savaşmak kadar  önemli olduğunu düşünüyordu . Bunun nedenini belirtiniz

Cahil ve ilkel kalan toplumlar gelişmeye açık olmayan toplumlardır . Bu toplumlar geri kalmaya mahkumdur . Çünkü ilerlemek için kendilerini değiştirmek , ilim ve irfan yolunda yürüme gibi bir dertleri olmadığı için   yerinde saymaya devam ederler . Cahilin düşüncesini değiştirmek ve onu bilimsel olan gelişmelere inandırmak zor olduğu için Mustafa Kemal cahilliği ve ilkelliği , düşmanla savaşmakla aynı görmüştür . Bunun için toplumların cahillikten ve ilkellikten hemen uzaklaşması gerekir . Hurafelere , batıl inançlara göre ,  dogmatik bilgilere göre hareket eden toplumları değiştirmek güçtür .

Bunun için  cahillik ve ilkellikle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğunu söylemiştir Mustafa Kemal . Bundan dolayı da eğitime çok önem vermiş , milletinin ilim ve fen yolunda ilerlemesi için savaş zamanlarında bile Maarif Kongresi'nin toplanmasını sağlamış ve milletin geri kalmasını istememiştir .Mustafa  Kemal cahillikle ilgili şu sözleri söylemiştir :

* ''Milleti kendi benliğine sahip yapmayan, milleti asırlarca kendi hakkında gafil bulunduran hep bu cehalettir. Hükümdarların, şunun, bunun, milleti esir gibi, köle gibi kullanmaları, bütün vatanı kendi özel mülkleri gibi düşünmeleri, hep milletin bu bilgisizliğinden istifade edilmek sayesinde idi. ''
*''Biz cahil dediğimiz vakit, mutlaka mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkar.''
* ''Gerçek kurtuluşu istiyorsak, her şeyden evvel, bütün kuvvetimiz, bütün süratimizle bu cehaleti ortadan kaldırmaya mecburuz.''

* ''Cehalet yeniImesi gereken en büyük düşmandır. Atatürk.''

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.