Moskova Antlaşması'nda Hangi Maddeler Vardır Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Moskova Antlaşması'nda Hangi Maddeler Vardır Yazınız .

    0

Moskova Antlaşması'nda Hangi Maddeler Vardır Yazınız .

- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış olan  antlaşmalar geçersiz sayılmıştır . (  Bu madde ile  iki yeni devletin kurulduğu gösterilmiştir . Kapitülasyon sözleşmeleri de geçerliliğini kaybetmiştir . )
- Batum'daki egemenlik hakkının  Gürcistan'a ait olduğu kabul edilecektir . (  Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin  Misaki Milli'den verdiği ilk taviz Batum'un Gürcistan'a bırakılması olmuştur . )
- Boğazlar konusu  , Karadeniz'e kıyısı olan  devletlerin temsilcilerinin  katılacağı bir konferansta ele alınacaktır . ( Boğazlar üzerindeki  İtilaf güçlerinin  egemenli kurma  düşüncesi engellenmek istenmiştir . Sovyet Rusya Boğazlar'ın uluslararası  bir statüde kalması için  çaba harcamıştır . )

- Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası ilişkiyi diğer taraf da tanımayacaktır . (  Taraflar dış politikada ortak hareket etme kararı almıştır . Türiye Sevr Antlaşamsı'nı tanımadığı için Sovyet Rusya'da tanımamıştır . )

- Her iki tarafta  toprakları üzerinde  karşı tarafın  hükumet rejimini yıkmayı amaçlayan  örgütlerin kurulmasına izin vermeyecektir . (  Bu madde ile taraflar rejimlerine yönelik  dış tehditleri engellemek istemişlerdir  , ülkelerinde  yeni kurulmuş olan  rejimlerinin kalıcı ve köklü hale gelmesi istenmiştir . Taraflar birbirlerinin iç işlerine  karışmamayı kabul etmişlerdir . )
- Her iki tarafta  savaşta tutsak olan  esirleri iade edecektir.( Askerleri iade edilmesi  ülkemizin savaş döneminde  gereksinim duyduğu  asker ihtiyacının   karşılanmasını fayda sağlamıştır.)
-  '' Türkiye'' terimi  Misaki Milli ile çizilen  sınırları kapsamaktadır. (  Bu madde ile Sovyet Rusya Misaki Milli'yi tanıyan ilk Avrupa Devleti olmuştur.)
- Kapitülasyonlar yöntemi  her iki tarafın  egemenlik haklarına aykırı olduğu için geçersiz sayılacaktır . ( Bu madde ile  ülkemizin egemenlik hakları güçlendirilmiştir. Tam bağımsız  devlet politikası Sovyet Rusya tarafından onaylanmıştır . )
- Her iki tarafta  aralarında ilişkilerin daha iyi olması için  parasal antlaşmalar ve ekonomik antlaşmalar  yapacaktır . Demir yolu telgraf hatları geliştirilecektir . (  Türkiye yürüttüğü milli mücadele hareketinde  ekonomik desteğe ihitiyaç duymuştur.)


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.