Misaki Milli Hükümleri , İstanbul'un İşgali , TBMM'nin Açılışı İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Misaki Milli Hükümleri , İstanbul'un İşgali , TBMM'nin Açılışı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Misaki Milli  Hükümleri ,  İstanbul'un İşgali , TBMM'nin Açılışı İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.   Misaki Milli'nin konuları nelerdir, başlıklar halinde yazınız .
.....................................................
2. Misaki Milli sınırları içinde olmasına rağmen  günümüzde sınırlarımız dışında olan yerleri yazınız .
......................................................
3.  Milli sınırlar ne ile çizilmiştir ?
..................................................
4.   Misaki Milli'nin kabul edilmesinin sonuçlarını yazınız .
.................................................
5   .   İstanbul'un işgal edilme nedeni nedir ?
...........................................

6.   Mebusan Meclisi dağıtıldı,  Kuvayı Milliye  hareketi güçlendi. Tbmm'nin açılış faaliyetleri hız kazandı, Salih Paşa Hükümeti istifa etti, Temsilciler Kurulu  İstanbul Hükümeti ile ilişkileri keserek  hükümetten gönderilen emirlerin uygulanmasını engellemiştir. Tüm bunlara neden olan gelişme nedir?
.............................................

7.   16 Mart 1920 yılında ne yaşanmıştır ?
....................................
8. İstanbul'un işaline karşı  gösterilen tepkileri yazınız.
.......................................................


9.   Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihini yazınız.
.............................................
10. Tbmm tarafından kabul edilen önerge maddelerini yazınız.
..........................................
11.   Birinci Tbmm'nin  özelliklerinden  dört tanesini yazınız.
..........................................
12. Birinci Tbmm'nin çıkardığı kanunlardan beş tanesini yazınız.
....................................................
13.  Birinci Tbmm'de  yer alan siyasi gruplardan beş tanesini yazınız..
......................................................
14.  Erzurum ve Sivas Kongresi kararları  meclis onayından geçerek yasa niteliğini nasıl kazanmıştır?
..............................................Cevap Anahtarı:

1. Azınlıklar, bağımsızlık, sınırlar, kapitülasyonlar, borçlar ve refarandum yer alır. 2.  Musul ve Batum  3.  Misaki Milli  4.  Meclis-i Mebusan dağıtılmış,  Ali Rıza Paşa Hükümeti  istifaya zorlanmış, Salih Paşa Hükümeti kurulmuştur. İstanbul işgal edilmiştir.   5.Misaki Milli kararlarının alınması   6.İstanbul'un işgal edilmesi sonucunda yaşanmıştır. 7.İstanbul işgal edilmiştir.  8.  Miting ve protesto gösterileri başladı,  İstanbul Hükümeti'nin emirleri uygulanmadı,  İngiliz Subayları tutuklandı, Anadolu'da toplanan vergiler  İstanbul'a gönderilmedi, Gevye- Ulukışla  Demiryolu tahrip edildi, İtilaf Devletleri'nin Anadolu'ya  silah nakli engellendi.   9.  23 Nisan 1920  10.** Hükümet kurmak zorunludur, * Tbmm'nin üzerinde başka bir güç yoktur,* Geçici bir hükümet başkanı  tanımak ya da bir padişah vekili  ortaya çıkarmak uygun değildir,* Saltanat ve Hilafet  baskı ve zordan kurtulduğu zaman , meclisin belirleyeceği  yasal ilkeler içinde durumunu alır,* Meclis'te ortaya çıkan  ulusal irade, yurdun kaderine  hakim olacaktır,  Meclis yasama ve yürütme yetkisini kullanır.      11.* Kurucu meclistir,  Halkçı meclistir, Demokratiktir, *İhtilalcidir,* İnkılapçıdır, *Bağımsızlıkçıdır,, -*Olağanüstü bir meclistir, Çoğulcudur, Meclis Hükümeti sistemi uygulanmıştır, Milliyetçidir.   12.  Ağnam Kanunu,  İstiklal Marşı Hakkında Kanun,  Firariler Kanunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstiklal Madalyası Kanunu,  Nisab-ı Müzakere Kanunu, Men-i Müsrifat ( israf etmeyi yasaklayan) Kanun,, Başkomutanlık Kanunu, Men-i Müskirat ( Alkol kullanımını yasaklayan) Kanun) çıkarılmıştır.  13.  Halk Zümresi, Müdafaayı Hukukçular,  Islahatçılar,  Yeşilordu, Tesanüd, İstiklalciler, İttihatçılar, Muhafaza-yı  Mukaddesatçılar.         14. Misaki Milli ile yasa niteliği kazanmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.