Kösedağ Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kösedağ Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir ?

    0

Kösedağ Savaşı'nın Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir ?

 - Kösedağ Savaşı 1243 yılında yaşandı .
- Anadolu Selçuklu Devleti ile  İlhanlı Devleti arasında yaşanmıştır .
- İlhanlı Hükümdarı Baycu Noyan , Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçsüzlüğünü değerlendirerek   Seçuklular ile Kösedağ Savaşı yapılmıştır .
- Kösedağ  Savaşı'nın sonuçları  şunlardır :
* Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi .
- Selçukluların siyasi  birliği parçalandı ve çok sayıda  küçük beylikler kurulmuştur .
*  Anadolu Selçuklu Devleti  Moğolların egemenliği altına girdi . Moğollor  koydukları vergiler ile  Anadolu halkını baskı altına aldı .

*  Siyasal istikrar bozuldu .
* Kervan  ticaret yolları değişti ve ekonomi zarar görmeye başlamıştır .

* Sivas ve Kayseri gibi  birçok şehir yağmalanmıştır .
* Moğol baskısı Türkmenlerin  batıya doğru göçüne neden oldu .
* Türkmenler batıya doğru göç etmeye başlayınca  Anadolu'nun uç bölgelerinde  Türk nüfusu artmıştır.
- Kösedağ Savaşı'nın sonucunda   Türk Tarihi'nde  İkinci Beylikler dönemi başlamıştır .
* İlhanlılar Anadolu'da  hakim güç haline gelmişlerdir .
Not:  İlhanlı Devleti yıkıldıktan sonra da  Anadolu'da bulunan beylikler  1336 yılında  bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Bu beylikler yani ikinci  beylikler şunlardır :
* Karesioğulları
* Saruhanoğulları
* Menteşeoğulları
* Aydınoğulları
* Hamitoğulları
* Osmanoğulları
* Candaroğulları
* Karamanoğulları
* Germiyanoğulları
* Taceddinoğulları

* Pervaneoğulları

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.