Hızlı Nüfus Atışının Türkiye'deki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Hızlı Nüfus Atışının Türkiye'deki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir ?

    0

Hızlı Nüfus Atışının Türkiye'deki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri  Nelerdir ?

1) Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları şunlardır:
* Üretim artmaya başlar .
* Ülkenin askeri gücü artar . Yani ülke savunması daha da kolay hale gelir .
* Mal ve hizmetlere olan istek artar .
* Devlete vergi daha fazla gelmeye başlar . Yani vergi gelirinde artış sağlanır .
2) Hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçları şunlardır:
* İşsizlik ortaya çıkar
* Doğal kaynaklar aşırı kullanılmaya başlanır ve bunun sonucunda da  doğal çevre kirlenir.

* Çalışan nüfusun yükü artar.
* Köyden kente göç artar.

*  Gelir dağılımında dengesizlikler oluşur.
* Tüketimde artma görülür.
* Çevre kirliliği artar.
* Ülkemizin kalkınma hızı yavaşlar
* Gecekondulaşma görülür
* Konut sıkıntısı yaşanmaya başlar
* Alt yapı sorunları ortaya çıkar ve belediyeler hizmet vermede yetersiz kalabilir.
* Sağlıkta, eğitimde yetersizlikler oluşur.
* Kişi başına düşen milli gelirde azalma gözlemlenir.

Not:
Nüfus artış hızının yavaş olmasının sonuçları ise şunlardır:
- Genç ve dinamik  nüfus azalır .
- Nüfus yaşlanır ve ülkeler ilerleyen zamanlarda kültürlerini devam ettiremez. Yani kültürlerini kaybetme tehlikesi le karşı karşıya kalabilirler.
- İş gücü potansiyeli azalır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.