Harita Çeşitleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Harita Çeşitleri Nelerdir ?

    0

Harita Çeşitleri Nelerdir ?

Konularına Göre Haritalar:
1) Genel Haritalar:
*  Toplumdaki herkes tarafından kullanılan  küçük ölçekli haritalardır . Atlas Haritaları , Duvar  Haritaları, Topografya Haritaları  bunlara örnektir. Duvar Haritaları çok farklı konular için hazırlanmış, il, ülke, dünya, kıta haritalarıdır.  Coğrafya için hazırlananlar ise  bitki örtüsü , denizler , jeomorfoloji , jeoloji ,  hidrografya , denizler i, okyanusları ve toprakları gösteren haritalardır.

2) Özel Haritalar:
Belli konularda  mesleki bilgileri içeren haritalardır . Konunun uzmanları tarafından  çizilen haritalardır . Kendi içinde üçe ayrılır . Bu haritalar şunlardır :

* Fiziki Haritalar
* Beşeri ve Ekonomik Haritalar
* İdari Haritalar
1) Fiziki Haritalar:
- Özel haritalar içinde en yaygın olanıdır .  Yükselti basamaklarını gösteren haritalardır. Fiziki haritalardan yararlanarak  yükselti ve yerşekilleri hakkında  yorum yapılabilir . Fiziki haritalarda idari sınırlar  gösterilmez .
2) Beşeri ve Ekonomik Haritalar :
Yerleşme, nüfus, tarım, hayvancılık, sanayi ve madenler gibi özelliklerin  dağılışını gösteren  haritalardır.
3) İdari Haritalar :
 Ülke içerisinde   bölge , il , ilçe , vb . sınırlarını gösteren haritalardır . Bu haritalardan  yükselti ve  yer şekilleri ile ilgili bilgi elde edilemez .
Not: Haritalarda kullanılan çeşitli yöntemler ise şunlardır:
* Tarama Yöntemi
* Gölgelendirme Yöntemi
* Kabartma Yöntemi
* Renklendirme Yöntemi

* İzohips Yöntemi

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.